Homepage

    Prehistorie asijských bojových umění

     Skutečnou prehistorii asijských bojových umění můžeme poznat nejen studiem historie Asie, počínaje vznikem mongoloidní rasy, ale i zkoumáním toho, co jejímu vzniku předcházelo.
     Na počátku vzniku vesmíru byli nejprve stvořeni dávní bohové, tedy příslušníci nejstarších vesmírných civilizací. Protože tito bohové znali celý vývoj lidstva dopředu, věděli také, kdy a k čemu má v jeho vývoji dojít. A z toho důvodu znali asijská bojová umění ještě dříve, než vůbec vznikla.
     Tito bohové přišli ze vzdálených galaxií stvořit planetu Zemi a na ní pak utvořit jednotlivé lidské rasy. Jednou z nich byla i rasa mongoloidní, tedy Východní Asiaté. A právě jim byla dána velká duchovní moudrost a spolu s ní také návody na cvičení, ze kterých se postupně vyvinula některá asijská bojová umění.
     Jiná mimozemská humanoidní rasa se podílela na vzniku bílé rasy a jiná na vzniku rasy mongoloidní. Tato mongoloidní rasa byla, pokud jde o přístup lidí k podstatě života, na vyšší úrovni, nežli běloši. Snad lze říci, že příslušníci bílé rasy jsou spíše “detailněji jednostranní”, zatímco příslušníci rasy mongoloidní “povrchněji všestranní”. Z toho důvodu bude pravděpodobně blíže pravdě to tvrzení, že Asiaté byli svými znalostmi a náboženskými naukami na vyšší úrovni, nežli ostatní pozemské lidské rasy.
     Vybraní boží zástupci stvořili mongoloidní rasu a některým jejím příslušníkům odevzdali návod na zdravotní cvičení, podobné náboženskému čchi-kungu, které se dalo používat i v boji. A tak vznikl první základ asijských bojových umění. Z těchto cvičení se postupně během historie vyvinula celá řada bojových stylů a ty ostatní vznikly přirozeným způsobem, nejčastěji odpozorováním pohybů zvířat. Jen na vzniku mýtického stylu draka se podílela přítomnost prastarých tvorů a mimozemských plavidel, které létaly starou přírodou a vypadaly jako velcí draci, kterým z “úst” sršel oheň.
     V Číně, tedy v “Říši středu”, jak je Čína ve starých bájích nazývána, vznikla učení, částečně obsahující moudrost dávných bohů. V Tibetu prý dodnes existují zprávy, dle kterých byli někteří mniši učeni tajemstvím jsoucna od mimozemšťanů, se kterými mají být dodnes v úzkém kontaktu. Jeden z nejznámějších popisů kontaktů tibetských mnichů s mimozemskými civilizacemi pochází od jezuity Alberta D’Orville, který na svých cestách Asií spatřil u jednoho z tibetských klášterů zajímavý úkaz: „Podivná věc, mající tvar dvou čínských klobouků obrácených proti sobě, se tiše vznášela, jakoby byla nesena křídly větru.“ Lama onoho kláštera mu pak prý sdělil, že v těchto létajících plavidlech je navštěvují mimozemšťané již celé věky a učí je tajemstvím lidského bytí. Kdo ví, jak tomu je doopravdy a co z té moudrosti zbylo, neboť řada informací odtamtud pocházející se zdá být více lží než pravdou.
     A proto jestliže chceme porozumět kořenu asijských bojových umění i jejich filozofii, musíme se vydat na mnoho milionů let trvající pouť prostorem a časem. A skrze tuto historii se musíme dostat nejen na počátek vzniku naší planety a nejen na počátek vzniku vesmíru, ale ještě mnohem dál. Neboť prapůvod všeho, co v našem světě existuje, tedy i prapůvod asijských bojových umění, musíme hledat v nejvyšších sférách duchovního světa, kde dlí Duch Boží a Duch Stvořitelův. V těch duchovních světech, ze kterých vzešly duše dávných bohů, kteří dali vzniknout původním stylům asijských bojových umění.