Homepage

    Nejvyšší cíl bojových umění

     Abychom mohli dosáhnout nejvyššího cíle bojových umění, musíme absolvovat dlouhou cestu: trénovat, poznat historii i smysl těchto umění, jejich souvislost se vším ostatním, a nakonec z nich vybrat to nejlepší a nejrozumnější a použít to k našemu osobnímu růstu i jako opěrnou berli na cestě k Bohu.
     Bojová umění lze praktikovat jak z pozitivních, tak z negativních důvodů, a duchovní růst člověka mohou jak podpořit, tak zabrzdit. Naším úkolem je zbavit se na cestě k nejvyššímu cíli bojových umění všech jejich vysloveně negativních aspektů a praktikovat jen jejich lepší stránku.
     Poznejme tedy nejprve hlavní příčiny toho, proč lidé, a to zejména muži, praktikují bojová umění, a odhalme příčiny těchto příčin. A povězme si také, jak by to vypadalo, kdyby pominul důvod k praktikování bojových umění:

Příčina praktikování bojového umění
Příčina této příčiny
Odstranění příčiny praktikování bojového umění
Potřeba zajištění vlastní bezpečnosti - získání schopnosti bránit se před útoky jiných lidí
Potřeba prožívání energie pocitu vlastního bezpečí a schopnosti aktivně a násilně si ho udržet
Překonstruování lidské společnosti takovým způsobem, aby v ní nebyl nikdo, kdo chce dotyčného napadnout, a on pak už nebude mít potřebu se před nikým bránit
Touha násilně si vydobýt určitou výhodnou pozici
Potřeba prožívání energie aktivního, agresivního a násilného sebeprosazení
Utvoření takové lidské společnosti, ve které by na cestě k úspěchu nebylo nutné se násilně prosazovat
Získat a udržet si lásku ženy
Potřeba prožívání Yangové energie z agresivně-aktivního získání Yinu a jeho udržení pro sebe
Působení na ženy tak, aby netoužili po agresivních mužích, a dodržování globálního respektu mužů k ostatním mužům, jejichž ženy se nebudou snažit získat, ale bez boje jim je ponechají
Cítit se lépe, silněji a svěžeji
Potřeba prožívání pozitivní energie z příjemných fyzických pocitů ve vztahu k vlastní síle a kondici, též cítit se lépe ve vlastním těle
Vychovávat lidi tak, aby necítili potřebu cítit se ve svém těle obzvláště dobře, a to nejen ve vztahu k vlastní kondici a síle

     Proč jsme mlátili druhé, proč jsme se toužili násilně prosazovat? Protože nám to přinášelo pozitivní emoce – rozkoš. A řešení? Najít tu rozkoš jinde!
     Chceme-li se povznést ve vývoji, musíme se změnit tak, aby nám místo agresivního chování přinášely rozkoš dobré mezilidské vztahy, získávání moudrosti a přiblížení se Bohu.
     Při cestě za nejvyšším cílem bojových umění si musíme uvědomit, že i zde platí vševládnoucí zákon spolupráce, střídání se a zápolení protikladů, který říká, že vše se po dosažení svého vrcholu - své nejzazší hranice - přeměňuje ve svůj vlastní protiklad. To znamená, že bojovník se nejprve stává dokonalejším a dokonalejším bojovníkem, ale nakonec se přeměňuje ve svůj vlastní protiklad – v nebojovníka.
     Po prožití a dosažení dokonalosti v používání násilí nastupuje cesta bez násilí, plná míru a lásky. Tehdy se původní porážení nepřátel přemění “pouze” ve fyzicko-spirituální cvičení, jako je tai-čchi nebo čchi-kung.

     V přítomné době je relativně nejvhodnější přístup k bojovým uměním zhruba tento:

     Adepti by se měli cvičit v umění boje, aby si poradili s případnými nepřáteli, avšak měli by vždy pamatovat na to, že fyzický boj jednou přestane být nutnou součástí existence jejich duší, a proto by je již nyní měli připravovat na vstup do budoucího dokonalého světa všeobecného míru a lásky bez násilí, k jehož nastolení jednou dojde, ať již na Zemi nebo v Nebi.