Homepage

    Bojová umění v moderní době

     Bojových umění existuje celá řada a sám nevím kolik. Podívejme se nyní letmo na těch několik z nich, se kterými jsem se osobně setkal.

     Allkampf-jitsu

     Výhodou je pestrá technika, teoreticky řešící téměř všechny sebeobranné situace – jak boj s údery a kopy, tak boj tělo na tělo i obrana proti zbraním. Nevýhodou je příliš velké množství technik, které se dají naučit a dobře zvládnout jen velmi obtížně.

     Obrana proti útoku nožem:

     

     Obrana proti útoku pistolí:

          

     Box

     Ruce jsou obecně vzato nebezpečnější než nohy, a nejjednodušší a zároveň i nejefektivnější boj rukama je box. Výhodou jsou tvrdé pěstní údery a vysoká odolnost proti úderům. Nevýhodou je absence boje nohama, boje tělo na tělo a hlubšího duchovního prožití technik, též riziko nadměrného rozvinutí agresivity.

     Sparing:

          

          

     Judo

     Výhodou jsou účinné chvaty pro držení, páčení, porazy a přehozy soupeře, nevýhodou je, že hůře vzdoruje úderům a kopům.

     Demonstrace některých technik:

          

          

     Karate

     Výhodou je pestrá technika všech končetin, celkově však náročná na přesné a účinné provedení. Efektivnější při odstupu od soupeře, slabší při boji tělo na tělo.

     Bezkontaktní souboj v karate:

          

     Kumite s částečným kontaktem v chráničích:

          

     Nácvik kopů na bouchací pytel:

     

     Kickbox

     Jedná se o jeden z nejúčinnějších systémů fyzického boje. Nevýhodou je nadměrné a neharmonické rozvíjení agresivity, též absence hlubšího duchovního prožití technik. Efektivní při volném boji, neefektivní při sevření soupeřem.

     Techniky na bouchacím pytli a lapě:

               

     Souboj v ringu:

     

     Kung-fu

     Jedná se o technicky náročné, někdy poněkud méně efektivní bojové styly, kterých existuje velké množství. Výhodou je dlouholetá tradice, kořeny převzaté z přírody a hluboká filozofie.

     Nácvik technik:

          

     Obrana proti útoku holí:

          

     Souboj:

          

     Taekwondo

     Kromě komplexního systému podobného karate jsou to zejména pestré akce nohou ve výskoku. Tyto techniky jsou však velmi náročné na dech a výdrž, protože se cvičenec při boji s použitím technik ve výskoku rychle unaví.

     Tři ukázky použití nohou v tomto bojovém umění:

          

     Zápas (nejčastěji řecko-římský či wrestling)

     Výhodou je, že rozvíjí fyzickou sílu a schopnost boje tělo na tělo. Nevýhodou je, že hůře vzdoruje úderům a kopům při odstupu od soupeře.

     Zápasníci při tréninku:

          

     Bojových sportů, umění či stylů je skutečně obrovské množství a myslím si, že by bylo zbytečné si je tu všechny vyjmenovávat. Dle mého názoru je jich totiž až příliš mnoho.