Homepage

    Zločin a trest

     Po celé věky se opakuje stále tentýž scénář:
     Někdo spáchá nějaký zločin, někomu tím ublíží a pak je za to potrestán, přičemž trpí oba - jak oběť, tak i zločinec. A jak je známo, násilí, tedy v daném případě zločin a trest, plodí zase další násilí. A právě proto tento do značné míry nesmyslný scénář ve skutečnosti takřka vůbec neřeší stále se opakující cyklus zločinu a trestu jako takový.
     Zákonodárci a různí jiní představitelé i vykonavatelé nedokonalé a dle mého soudu vadné lidské “spravedlnosti” by si konečně měli uvědomit, že:

     Pravdivý a Spravedlivý Soud nad každým zločinem by se měl skládat z následujícího:

     1. Souzení obžalovaného.

     2. Souzení zlého ducha, který obžalovaného přiměl ke spáchání zločinu (zločiny skrze lidi vždy páchají zlí duchové).

     3. Souzení toho, kdo dotyčného zlého ducha poslal, aby obžalovaného přiměl ke spáchání zločinu = souzení nejvyšších zlých duchů.

     4. Souzení Stvořitele za to, že nejvyšším zlým duchům nařídil, aby toho zlého ducha poslali, aby přiměl obžalovaného spáchat zločin.

     5. Souzení PraStvořitele za to, že Stvořiteli nařídil, aby to těm nejvyšším zlým duchům nařídil.

     6. Odsouzení i osvobození všeho a všech. Všichni budou trochu potrestáni, avšak nikdo úplně.

     Tento jediný spravedlivý soud by vynesl jediný spravedlivý rozsudek, a to ať již by se jednalo o jakýkoli zločin! - a ten by byl následující: „Všichni jsou obviněni i neobviněni, všichni jsou uznáni vinnými i viny zproštěni.“ A to proto, že cokoliv, tím pádem tedy i jakýkoli zločin, je výsledkem všeho ostatního, neboť všechno souvisí se vším.

     Co se týče řešení zločinů v lidské společnosti, jsou mi známy následující tři způsoby nápravy:

     1) Jediným zcela účinným, bohužel však neuskutečnitelným řešením, je návrat v čase a zabránění zločinu.

     2) Dočasným a jen částečným řešením je náprava zločinu zvýšením štěstí v dalším životě duše oběti.

     3) Reálným řešením do budoucna je zrušení střídání se nadměrného dobra i nadměrného zla, čili rozetnutí Karmy nás všech = změna a přebudování způsobu existence nás všech – celé lidské společnosti tak, aby se v ní již žádné zločiny neděly.