Homepage

    Úvod

     Jmenoval jsem se Pavel Kastl a narodil jsem se 20.6.1972 v 19,15 v Plzni.

Autor

     Dostala se vám do rukou má další kniha jménem “Mozaika moudrosti”. Jejím cílem je podrobněji vysvětlit některá témata, pro jejichž výklad nebyl v mé první knize jménem “Záblesk Pravdy” potřebný prostor.
     Tato kniha v sobě ukrývá hlubokou životní filozofii a některá tajemství, která byla před lidstvem ukrývána po celé věky.
     Její obsah tvoří mnoho kapitol s filozofickou a mystickou tématikou, které vás snad budou inspirovat a možná i prohloubí vaše myšlení. Jednotlivé kapitoly tohoto díla na sebe nenavazují. Každá pojednává o něčem jiném. Přesto, nebo snad právě proto, mohou být tyto jednotlivé střípky moudrosti složeny v jednu mozaiku, vysvětlující mnohá další tajemství, která si zaslouží být vysvětlena.

Kniha

     Právní prohlášení: Informace uvedené v této vzdělávací knize nemusí být kompletně pravdivé. Jsou pouze osobním a subjektivním úhlem pohledu autora, který se může mýlit. Z toho důvodu se autor zříká jakékoli právní odpovědnosti za přesnost, pravdivost, kompletnost, bezpečnost či užitečnost jakékoli v této knize uvedené informace.