Homepage

    Univerzální Zákon Veškerého Dění

     Jediné Tělo, VšeOrganizmus, je věčně stále stejný a dokonalý. Aby se v tomto stavu udržel, musí se neustále přetransformovávat. Je jednotný a zároveň i rozdělený do bezpočtu minikousků sebe sama, které se ve své nekonečně trvající nehybnosti neustále hýbou, aby přeměňovaly VšeOrganizmus tak mnoho, až se nezmění vůbec.

     Vše se opakuje stále dokola a veškeré dění je utvořeno z harmonického působení protikladů, přičemž jejich příčina i důsledek - inteligentní a živá neutralita, se věčně a beze změny nachází ve středu jejich dění. Centrální a Jediná Myšlenka (Jediný Pocit), kterou si věčně myslí (věčně cítí), prožívá i transformuje Jediná existující Bytost (PraStvořitel - Tao) ve svém Jediném existujícím Těle (VšeOrganizmu), je rozdělená na všechny své energetické odstíny a střípky, které jsou věčně myšleny, cítěny, prožívány a transformovány všemi ostatními, jen zdánlivě existujícími a iluzorními bytostmi.

     Vše se transformuje a posléze opět navrací ve svůj původní stav. Co bude bylo, a co bylo, to znovu bude. Minulost je budoucností, stejně jako budoucnost je minulostí. Cílem života je smrt a cílem smrti je život. Cílem vzniku je zánik a cílem zániku je vznik. Cílem bytí je nebytí a cílem nebytí je bytí. Nic nemá definitivní a konečný cíl, kromě nekonečného se opakování a tím udržování VšeOrganizmu beze změny.