Homepage

    Transformace energie

     Vše, co existuje v celém prostoru jsoucna, je projevem energie, její příčinou i jejím důsledkem. Duchovní svět čerpá energii z hmotných životů všech duší a nyní vám vysvětlím, jakým způsobem.
     Ve hmotných životech musí každá duše prožít celou řadu z energetického hlediska protichůdných stavů. Každá duše transformuje určitým způsobem svojí duševní energii, přičemž všechny duše dohromady transformují energii celé Centrální Duše Kosmické, která se z nich skládá. Jinou část této energie Centrální Kosmické Duše transformují bakterie, jinou hmyz, jinou zvířata, jinou rostliny, jinou my lidé a tak dále.
     Například někdo má prožít stav nehybnosti a být ochrnutý. Někdo jiný má být pro změnu nadmíru aktivní a pracovitý. Jeden člověk má prožít úspěch a štěstí, druhý velké zklamání. Někdo má úspěšně zlepšovat nějakým sportem své tělo a podávat velké fyzické výkony, jiný má zase žít ve vadném těle a být slabý. Někdo má být hezký a má mít úspěch v pozemské lásce, druhý má naopak prožít roli nehezkého člověka a být třeba celý život sám nebo s rovněž nehezkým partnerem. Někdo má být vrahem, jiný pro změnu jeho obětí a tak dále.
     Každý z nás je jiným střípkem mozaiky veškerého dění, my všichni dohromady jsme pak veškerým děním jako takovým. Každý z nás dostal vedením duchovního světa Osudově přidělenou roli, kterou má ve svém hmotném životě prožít. A proto také každý z nás žije jinak, než ti druzí, aby svým životem transformoval tu energii, kterou potřebuje celý VšeOrganizmus, částečně i včetně jeho vlastní duše. Potřeba transformace energie pro celý VšeOrganizmus má totiž v životě člověka větší prioritu, než potřeba transformace energie pro jeho osobní blaho (proto se má většina lidí hůře, než jak by se chtěli mít). Všeobecně je tomu tak, že větší část energetického zisku z lidského života je použita pro Stvoření jako celek a jen menší část pro blaho dotyčného člověka.

**********

     Existuje celá řada bytostí, které se živí energií, jež produkuje utrpení živých tvorů (stejně tak se ale jiné bytosti živí energií, kterou produkuje lidské štěstí). Proto také můžeme vidět tyto bytosti, jak obklopují trpící živé tvory a jak z nich sají energii.
     Například nějaká taková bytost má takříkajíc hlad. Přijde k nějakému člověku, sáhne do jeho mozku, vyvolá v něm pocit strachu a energií vzniklou strachem toho člověka se pak nakrmí. Dotyčný člověk je tedy pro takovou bytost živou konzervou.
     Čím intenzivnější je utrpení a bolest živého tvora, tím více takových bytostí dokáže uživit. A nejvíce takové energie vyprodukují právě ti lidé, kteří jsou intenzivně a dlouhodobě nemocní. A bytostem, které se živí jejich utrpením, nesmírně vyhovuje fakt, že není legalizována euthanasie. Kdyby byli všichni takto trpící lidé rychle a milosrdně usmrceni, bytosti živící se jejich utrpením by tak přišly o potravu. Proto tyto bytosti usilují o to, aby euthanasie legalizována nebyla. A každý, kdo její legalizaci brání, je vlastně služebníkem těchto bytostí – zločincem a démonem.

**********

     Všechno má dvojí tvář a protikladné energie umožňují existenci nás všech. A proto musíme prožívat obojí, klad i zápor, tedy dobro i zlo. A právě tato protikladnost nám umožňuje transformaci duševní energie a zároveň nás k ní i nutí.
     Vždycky, když duchovnímu světu dochází energie, což se projevuje destabilizací centra energie v duchovním světě, musí se pak vždy velkým třeskem utvořit vesmír a v něm sluneční soustavy s planetami, kam se duše nás všech budou rodit, aby svým žitím transformovaly potřebnou energii. A když jí získají dostatečné množství, tak vesmír zanikne a duše se přestanou inkarnovat. A když jim tato energie znovu dojde, opět nastoupí koloběh života a smrti, bez počátku a konce, po věky věků.