Homepage

    Těm, kteří nezklamali

     Jsou lidé, kteří navzdory tomu, že si s nimi Osud krutě zahrál, zůstali poctiví a dobří, a zachovali si čisté svědomí. Někdo k druhým dobrý nebývá, jiný jen když se mu dobře daří a někdo dokonce i tehdy, když se mu daří špatně (avšak u těch úplně nejhorších Osudů si již člověk zpravidla nemůže uchovat kladný vztah a dobré chování k druhým lidem ani kdyby chtěl, protože je postaven do takových okolností, ve kterých už to prostě nejde).
     Lidé, kteří nevěří v Boha ani v posmrtnou odměnu či trest za skutky za života v těle vykonané, a přesto jsou dobří a čestní, jsou více hodni obdivu nežli ti lidé, kteří v Boha věří, ale dobro konají z prospěchářství a jsou věřícími proto, aby si tak zajistili “dobré postavení v nebi” či dobré příští životy.
     Takoví lidé shromažďují majetek, kupují si drahá auta a přitom chodí do kostela a káží o tom, jak se má pomáhat chudým lidem a hlásí se k ideálům Ježíše Krista. Snaží se, aby si pomocí svého majetku zajistili dobrý a pohodlný život na Zemi, a svojí “vírou” aby si zajistili dobrý život v nebi. To jsou prospěcháři.
     Ale lidé, kteří jsou ateisté, a přesto mají dobrou morálku a za své dobré činy žádnou odměnu ani na Zemi ani v nebi nečekají, těm patří můj upřímný obdiv.