Homepage

    Tajemství tří kruhů

     Vzhledem k tomu, že Osud každé jednotlivé duše je závislý na Osudech všech ostatních duší, pak tedy chcete-li “změnit” (ve skutečnosti naplnit) Osud vaší duše (když tohle děláte, je vše, co z toho vzejde, také Osudem), musíte si na základě vašich znalostí (měly by být opravdu velké) tuto změnu nejprve velmi pečlivě a do značné míry i spravedlivě naplánovat.

     FÁZE “A”

     Nejprve začnete přehledným nákresem. Vezmete tužku a obrovský papír, a napíšete na něj velký nápis: „Budoucí životy našich duší.” Vaší duši pak zakreslíte do středu toho papíru. A kolem ní namalujete tři kruhy:

     1. kruh

     Do něj zakreslíte vaše nejbližší příbuzné duše – v daném případě konkrétní a pro vás blízké lidi z vašeho současného života.

     2. kruh

     Do něj zakreslíte mnoho teček - všechny lidské duše.

     3. kruh

     Do něj zakreslíte změť vlnovek, které znamenají celý VšeOrganizmus.

     FÁZE “B”

     Na základě vašich vědomostí a vámi prožitého utrpení provedete výpočet, který zakreslíte do těch tří kruhů.
     Od těch lidí (duší), kteří jsou vám dlužni (měli něčeho pozitivního více než vy a na váš úkor), uděláte šipku vedoucí směrem k vám a na ní napíšete to, co jim vezmete, a co bude příště vaše.
     Pokud jste byli velmi chudí a jiná vaše příbuzná duše byla na váš úkor velmi bohatá, na šipce vedoucí od ní k vám bude napsáno “Majetek a peníze”. Pokud jste byli velmi nemocní a některá vaše příbuzná duše byla zdravým sobcem, uděláte šipku vedoucí od ní k vám a napíšete na ní “Zdraví a vitalita”. A pokud jste byli Osudem nuceni páchat zlo (a cítili jste, že to dělat nechcete, že je to proti vaší vůli) a dostali se kvůli tomu do problémů, vezmete tu vaší příbuznou duši, která dodržovala zákony a byla bezúhonná (zejména pokud taková byla ze sobecké motivace nedostat se do problému se zákonem a zároveň měla nižším soucit s ostatními lidmi), a uděláte šipku vedoucí od ní k vám a napíšete na ní “Bezúhonnost”. A podobně.
     Ovšem je zde jedna velmi důležitá věc: Když chcete něco přijmout – v daném případě větší přízeň Osudu do dalších životů vaší duše, musíte zároveň některým vašim příbuzným duším něco obětovat. Budete-li mít dostatek peněz, pak chtějte, abyste s nimi ve vašich dalších životech podpořili toho, kdo ve vašem současném životě finančně podporoval vás. V daném případě uděláte šipku vedoucí od vaší duše k jeho duši a napíšete na ní “Trocha peněz”. Staral-li se někdo o vás s citem a láskou, udělejte šipku od vás vedoucí k jeho duši a napište na ní “Trocha péče a pomoci”.
     Má-li se vám dařit lépe = máte-li více přijmout než vydat (oproti vašemu současnému životu, který by měl být podprůměrný, abyste měli právo prosit o jeho zlepšení), tak šipky, vedoucí od ostatních duší k té vaší, jsou silné (více přijímáte), a šipky, vedoucí od vaší duše k těm ostatním, jsou slabší (méně vydáváte).
     Pak uděláte šipky, které umožní štěstí a přízeň Osudu vaší duše, vedoucí k vám od všech tří kruhů, protože:
     Aby se vaše příbuzné duše přetvořily ve váš prospěch (1. kruh), musí se trochu přetvořit i ostatní lidské duše (2. kruh) a dokonce i celý VšeOrganizmus (3. kruh).
     Ještě bych rád podotkl, že existují dva hlavní způsoby, jak získat štěstí od ostatních duší:
     První způsob je okradení nejbližších příbuzných duší (1. kruh) = okradete menší počet duší, přičemž každou z nich o větší množství štěstí. Druhý způsob je okradení ostatních lidských duší (2. kruh) = okradete větší počet duší, přičemž každou z nich o menší množství štěstí (vám štěstí přibude a zároveň vašim příbuzným duším neubude, čímž se zvýší celková energie subjektivního štěstí té rodiny duší, do které s vašimi příbuznými dušemi patříte).

     FÁZE “C”

     Pak myslete na ten nákres na papíře, přesněji řečeno na schéma přesunu přízně Osudu mezi vámi a ostatními dušemi tak, jak jste ho namalovali a jak jste to mysleli, a udělejte obřad – dle vlastního uvážení a vlastních schopností. Spojte se s Osudovými silami tak, jak to budete umět a proste je, aby v budoucím čase vyplnili vámi předložený návrh na změnu, respektive naplnění vašich Osudů. Konec konců, byla to jejich vůle, abyste to udělali.

*****

     V zásadě jsou dva hlavní způsoby, jak si pomoci:

     1) Agresivně se snažit vyrvat z druhých duší kusy energie a absorbovat je ve svůj prospěch (přirovnáno k počasí, znamená to přesunout na svoji stranu modré nebe, a temné mraky úmyslně odsunout nad druhé s vědomím, že jim to uškodí).

     2) Okrást druhé duše zvýšením sobeckosti a zájmu o své osobní blaho bez toho, aniž by se dotyčný zabýval tím, že tím ostatním nějak uškodí (přirovnáno k počasí, znamená to přesunout na svoji stranu modré nebe a nezabývat se tím, že se tím automaticky přesune temný mrak nad ty ostatní).

*****

     Závěrem podotýkám: „Prokletý buď každý, kdo ten výpočet udělal nadmíru nespravedlivě a kdo trpěl příliš málo na to, aby na něj měl právo!“