Homepage

    Tajemství starých bohů

     Mnoho starých náboženských kultů a národů ctilo více bohů, nežli jen jednoho.
     Například staří Řekové uctívali celou řadu bohů, z nichž nejmocnější byl Zeus. Jemu podřízení byli například bůh války Áres nebo bohyně lásky Afrodita. Rusové měli pro změnu Dažďboga, Koljadu, Velesa a tak dále.
     Tito bohové nebyli jen mimozemského původu. Například bůh války Áres, uctívaný Řeky. Ve skutečnosti tento bůh existoval a existuje dodnes. Ale není to bůh v pravém slova smyslu.
     Existuje totiž skupina vyšších a mocných duchů, kteří patří k těm Osudovým silám, jejichž úkolem je v souladu s plánem vývoje naší civilizace vyvolávat válečné konflikty. Vedoucí, mocný duch, který velí této skupině duchů, byl nazýván Áres. Jenže na skutečném jménu tohoto ducha vůbec nezáleží. Důležité je, že existuje, a že má od Stvořitele pravomoc k vyvolávání světových válečných konfliktů.
     Podobně je tomu i s Řeckou bohyní lásky Afroditou. Ona je vedoucím duchem té skupiny duchů, která patří k těm Osudovým silám, jejichž úkolem je řídit Osudové milostné vztahy mezi lidmi a jejich vzájemnou lásku. Na jménu této bohyně také nezáleží. Existuje, a jak ji budeme říkat, není podstatné.
     Zajímavou skutečností je, že boha lze svým způsobem vlastně i stvořit. Pokud si nějaký národ nebo skupina lidí vytvoří svůj vlastní kult, který si pojmenují a k němuž se modlí, stvoří tím nepřímo i boha svého kultu. Tím, že stvořili a pojmenovali kult, přivolali tito lidé určitou skupinu duchů, kteří na ně začali prostřednictvím jejich kultu působit. A vůdce té skupiny duchů se pak stal vlastně jakýmsi bohem toho kultu.
     Ovšem je třeba vědět, že i toto stvoření kultů a bohů starých národů bylo také součástí Osudu a plánu vývoje lidstva na naší Zemi. Tedy duchové-bohové starých kultů existovali již před vznikem těchto kultů, protože jejich vznik byl předurčen spolu s existencí duchů-bohů, kteří těmto kultům vládli.
     Závěrem tedy vyplývá, že legendy a mýty o existenci starých bohů jsou ve své podstatě pravdivé.