Homepage

    Tajemství šachovnice

     Černobílých 64 polí, ze kterých se skládá šachovnice, na níž stojí 16 bílých a 16 černých figur, v sobě ukrývá tajemství veškerého dění.
     Bílé figury bojují proti černým a černé figury proti bílým. Figury tak symbolizují věčný boj dobra a zla. Stejně tak, jako je shodný počet bílých a černých figur i bílých a černých polí, je ve světě stejně dobra jako zla. Stejně tak jako zvítězí někdy bílé, jindy černé kameny, i ve světě jednou zvítězí dobro nad zlem a jindy zlo nad dobrem.
     Jediné a veškeré dění na šachovnici, které se na ní může odehrát, je boj bílých figur s černými, a naopak. Také ve světě je veškeré dění jen bojem mezi dobrem a zlem, jinými slovy řečeno, bojem mezi protiklady. Protiklady však spolu nejen bojují, ale právě tímto bojem se vzájemně i podporují a doplňují. Bílé kameny by nemohly hrát bez černých a černé bez bílých.
     Jako je nejprve den a po něm přijde noc, jako nejprve z dobra, světla a nebeské lásky vzejde to dobré co je pak vystřídáno temnotou a tím zlým, tak nejprve táhnou bílé kameny a po nich černé.
     Nejvíce je na šachovnici pěšáků, kteří mají nejnižší cenu, tak jako je na světě nejvíce obyčejných lidí. Zpravidla jsou též pěšáci jako první obětováni, podobně jako obyčejní lidé bývají obětováni pro blaho lidí “cennějších” (např. bohatých).
     Čím cennější (vzácnější) je figura, tím v menším počtu je na šachovnici obsazena. Nejcennější je král, který je jenom jeden, a dáma, která je také jenom jedna. Podobně vzácný je moudrý člověk mezi hlupáky, vladař mezi poddanými či nejkrásnější žena mezi těmi méně hezkými.
     Král může být napaden a ohrožen všemi jinými figurami. Je nejvíce ohrožen a proto také musí být nejvíce chráněn. Pokud by padl, hra by skončila. Také národ skončí, jestliže nemá vůdce. Proto dobrý vůdce musí být střežen jako klenot, bez něhož se národ neobejde. Na krále je také cílen útok nepřátelské strany, podobně jako chtějí svrhnout vůdce národa jeho nepřátelé.
     Hra začíná zahájením, protože jen dobrý začátek (základ hry) a správné rozmístění figur umožní její úspěšné pokračování. Také život člověka, je-li od začátku špatný, těžko se v dobrý obrátí.
     Ačkoli jsou nejcennějšími figurami král a dáma, přesto je král cennější než ona. Tím je vyslovena převaha mužského pohlaví nad ženským. Král dámu zničit nemůže, ona jeho však ano. Také v lidském životě často zmaří život vynikajícího muže nehodná žena.
     Aby mohla být hra zakončena matem nepřátelskému králi, potřebuje král vhodného spojence, se kterým by útok na nepřátelského krále úspěšně dokonal. Král totiž může nad nepřátelským králem zvítězit jen za předpokladu, že má k dispozici jiné figury. Buď dámu nebo věž, anebo figury nižší kvality, jež však mohou dát mat nepřátelskému králi jen ve větším počtu. Také vladař musí mít za spojence dostatečně mocného člověka, protože jen s ním a s vojáky dokáže vítězit nad nepřáteli.
     Všechny figury stejné barvy spolu musí dobře spolupracovat, jinak nezvítězí. Také v národě musejí lidé táhnout za jeden provaz, protože jinak národ nebude vzkvétat. Občas musí být nějaká figura obětována pro blaho celku, jako voják padne při obraně své země.
     Pohleďme na šachovnici a naslouchejme jejímu hlasu. Bude nám vyprávět o lidských vítězstvích i prohrách, o boji bez počátku a konce, o věčném střídání se protikladů a o nekonečném koloběhu života a smrti.