Homepage

    Tajemství psychických chorob

     Takzvaně psychickými chorobami trpí značné procento populace. Problém medicíny je však tyto choroby správně diagnostikovat, respektive určit jejich skutečnou příčinu. A není-li správná diagnóza, o správné léčbě nemůže být ani řeči.

     Ve skutečnosti ale psychické choroby vůbec neexistují. Jedná se o skrytou tělesnou vadu a o působení negativních energií a zlých bytostí na mysl člověka.

     Vzhledem k tomu, že existuje jen málo diagnostických přístrojů, které jsou schopné měřit přesnou činnost vegetativních nervů, míchy, celé spektrum činnosti mozku, hypofýzy, štítné žlázy, nadledvin a pohlavních žláz, celkovou souhru činnosti všech orgánů v lidském těle, energetické a vibrační vlivy ostatních lidí, technických zařízení a různých bytostí a tak dále, nelze spolehlivě určit, co skutečně zapříčiňuje “psychické” problémy člověka.
     Nejdůležitější je celková návaznost činnosti všech žláz, mozku a nervstva. Každý organizmus to má trochu jinak a když dojde k poruše návaznosti těchto komponentů lidského organizmu, člověk se chová divně a dělá věci, které ostatní nedělají. Kdybychom měli lepší techniku, viděli bychom jako příčinu nenormálního lidského chování chybu v činnost jeho organizmu. Psychiatrie by přestala existovat a lidé by se léčili jen fyzicky. Zbyla by jen psychologie na “doladění” drobnějších problémů pacientů, které nejsou přímou fyzickou poruchou.
     Protože je každá nemoc součástí Osudu duše, tak má-li duše prožívat zlo zapříčiněné tzv. psychickým utrpením, musí žít v nemocném těle. V případě člověka, který nemá v pořádku centrální nervovou soustavu svého těla takovým způsobem, že to neodhalí ani lékaři, se přidává k utrpení fyzickému ještě posměch jeho okolí a mnohdy i nevěřícnost lékařů, čímž se jeho utrpení násobí.
     Kdyby byly všechny takovéto “psychické” choroby ihned správně diagnostikovány a léčeny, pak by jimi žádná duše nemohla trpět a duchovní svět by nepřijal energii vzniklou jejím utrpením. Proto skutečnost, že tyto choroby správně diagnostikovány ani léčeny nejsou, je vyšší řízení vývoje medicíny v naší civilizaci. Medicína se může vyvinout jen do té úrovně, aby nedokázala všechny nemocné lidi zbavit jejich chorob, a aby tak jejich duše dále musely prožívat utrpení a zlo.
     Má-li duše prožít život duševně chorého člověka, musí vstoupit do těla, které má vadu nervstva, páteře, mozku, některých endokrinních žláz a podobně. Často je takováto duše navíc ještě vedena nějakým zlým duchem, který jí nutí myslet i jednat nenormálním způsobem, aby se posléze, má-li to tak být, dostala do ústavu pro duševně choré.
     Závěrem znovu zdůrazňuji, že psychické choroby neexistují. Jedná se o vadu těla, působení negativních energií a vedení zlým duchem.