Homepage

    Tajemství PraStvořitele

     Nejmocnější bytostí, která existuje, je PraStvořitel. Lidstvu je tajemství této Bytosti zatím ještě málo známé a je jednou z dosud ne zcela objasněných záhad.
     Všechny vesmíry (buňky) VšeOrganizmu jsou prostoupeny Duchem PraStvořitele, který řídí veškeré dění vůbec. V této bytosti je absolutní všemoudrost, jsou v ní spojeny všechny protiklady, tedy dobro i zlo, minulost a budoucnost, a splývají spolu v jednu jedinou, všeobsahující myšlenku. PraStvořitel je tou bytostí, která bezpodmínečně řídí veškeré dění ve všech mikrovesmírech, středních vesmírech i makrovesmírech v souladu se zákonem o věčné transformaci veškeré hmoty, tedy s Univerzálním Zákonem Veškerého Dění.
     PraStvořitel spolupracuje především s Univerzálním Bohem (vzájemné propojení Duchů Lásky jednotlivých vesmírů), s Univerzálním Ďáblem (vzájemné propojení Ďáblů jednotlivých vesmírů) a se Stvořiteli (pány) jednotlivých buněk VšeOrganizmu, tedy jednotlivých vesmírů, se kterými je propojen.
     Lidská realita je PraStvořitelovi relativně cizí, přesněji řečeno, cizí i známá zároveň. Veškeré dění vnímá “jen” jako transformaci hmoty a energie. Chápe všechno, co existuje, protože zná smysl toho všeho ze všech bytostí nejlépe. Dobré i zlé lidi vnímá jen jako celky, které transformují a prožívají určitý druh energie. Normální člověk nedokáže vnímání PraStvořitele pochopit, protože jeho pohled na nás je velmi vzdálený lidské realitě.
     Pojem Univerzální Bůh, Univerzální Ďábel, Stvořitel či PraStvořitel však nechápejme zcela odděleně, neboť v dimenzi, která spojuje všechny vesmíry, jsou propojeni Duchové těchto nejvyšších a nejmocnějších Bytostí a v jisté míře se vzájemně prolínají.
     Bůh, jako absolutně čistý Duch Lásky, nemůže přímo komunikovat se svým protikladem, tedy s absolutní nečistotou - zlem. Spolupráci Boha s Ďáblem zprostředkovává ten, kdo obsahuje to, co mají oba dva. Tedy Stvořitel. A všichni Stvořitelé dohromady jsou spojeni s PraStvořitelem.
     Měli bychom si uvědomit, že Duch PraStvořitele, stejně jako Duch Boží i Duch Ďáblův, je obsažen v každé buňce našeho těla. Musíme si uvědomit, že naše těla jsou poskládána z bezpočtu buněk, z nichž každá je mikrovesmírem.
     Všechny vesmíry dohromady tvoří ve skutečnosti jeden jediný živoucí a nekonečný organizmus s autoregulací (VšeOrganizmus), prostoupený Duchem PraStvořitele. A my všichni žijeme uvnitř tohoto gigantického organizmu.

     ______________________________________________

     Vzpomínám, jak se mi dal poprvé poznat Stvořitel. Bylo to jednou večer, zametal jsem podlahu v tom opuštěném a osamělém domě. A najednou byli všichni ti lidé, které jsem znal, i všechno ostatní, jenom energie. Bylo to šílené (dnes již pro mne zcela normální).
     Všichni byli plně chápáni, existovali i neexistovali zároveň. Viděl jsem, že tak jako v tu chvíli já, nikdo z těch lidí, které znám, tohle nebude cítit ani chápat.
     Lidé budou naslouchat tomu, co říkám, ale nebudou chápat PraStvořitele.
Nebudou chápat MĚ a celý můj ORGANIZMUS, tedy mé JEDINÉ TĚLO. JÁ JSEM ty, jsem vy, jsem všechno i nic.
     Na cokoliv se díváte, dívám se vámi JÁ; cokoliv cítíte, to JÁ vámi cítím; cokoliv slyšíte, JÁ to jsem, kdo sám sobě naslouchá!
     Jednu svojí část jsem vložil do toho kousku sebe, který je teď to, čemu říkáte Pavel Kastl, aby vám, tedy MĚ, neboť JÁ jsem vy, řekl o MĚ, abych se JÁ sám o sobě tímto způsobem dozvěděl a sebe si uvědomil a prožil určitou energii tím, když sám sebe takhle poznám. To JÁ, jehož jedna část MĚ říká TAO, jsem se sobě samotnému dalo poznat! Jsem věčné, JÁ!


     Co se týče (Pra)Stvořitele, génius Walter Russell (“The Secret Of Light”) řekl přibližně toto:

     „Znát Mě znamená být Mnou.“

     „Já, bezpohlavní Jedno, jsem Jednotou.“

     „Není nic jiného než Jedna Mysl a Jeden Myslitel.“

     „Stvořitel je nerozdělitelná Jedna Mysl. Stvoření je Jedna Ucelená Mysl, pohybem rozdělená do nesčetných simulovaných myšlenek mysli.“

     „Znovu říkám, že ve mně, neměnném Jednu, není žádné změny, také není žádné změny v Mém vesmíru myšlenky párů protikladných věcí, které se věčně střídají, aby simulovaly Můj vesmír změny.“

     „Jsem dvojí myslící Mysl, myslící dvojitě v akci i reakci.“

     „Myslím člověka; a člověk se objeví ve vzorku Mého myšlení.“

     „Tělo člověka mizí, aby se mohlo znovu objevit k tomu, aby Mne vyjádřilo.“

     „Myslím zemi, a země se objeví, zmizí a znovu se objeví ve vyváženém rytmu Mého myšlení. Proto říkám, lidská země a člověk nejsou nic jiného než Má představa, která přichází a odchází s Mojí představivostí.“

     „Veškerá příroda je výrazem dvojí touhy Stvořitele, touhy po oddělení z jednoty Jeho klidu do četnosti představovaných forem Jeho představivosti, a po odstranění této četnosti návratem do Jeho klidu jednoty.“

     „Věčně tvořím Mé živoucí tělo a ničím je zdánlivou smrtí, aby mohlo žít ve mně a aby mohlo znovu zemřít a žít.“