Homepage

    Tajemství nekonečného čísla

     Nekonečná hodnota bývá obvykle zobrazována tzv. položenou (nekonečnou) osmičkou, tedy znakem ∞. Ale i tato nekonečná hodnota má ve své nekonečnosti různé velikosti. A tyto velikosti (hodnoty) jsou jak nekonečné a neurčité (nedefinovatelné a nevypočitatelné), tak určité (definovatelné a vypočitatelné), a to násobkem a relativní polaritou čísla ∞.
     Kdybychom vzali dvě položené osmičky a jednu bychom vydělili jakoukoli konkrétní, určitou hodnotou, a druhou bychom jakoukoli určitou, konkrétní hodnotou vynásobili, velikost těch dvou položených osmiček by se změnila i zůstala stejná zároveň. Stále by zůstala nekonečná, a první i druhá osmička by dále byly položenými osmičkami. Ale tím, že jsme jednu tu “osmičku” vydělili a druhou vynásobili, by se jejich hodnota lišila, i když by zůstala stále stejná, tj. nekonečná.

     Všechny položené osmičky mají tyto vlastnosti:

     1) Jsou nekonečné

     2) Jsou stejně velké

     3) Jsou jinak velké

     4) Mají svojí polaritu

     5) Nemají žádnou polaritu (tím, že jdou do nekonečna, se postupně přeměňují ve svůj protiklad a proto ztrácí svojí polaritu a obrací jí; ale přitom si jí i ponechávají, neboť mají této polarity nekonečné množství).

     Příklad:

     Je 100 dějů, které se neustále opakují. Může jimi být třeba 100 hmotných životů nějaké určité duše v nějaké určité civilizaci. Životy té duše v té civilizaci se nekonečněkrát opakují (protože se opakuje úplně všechno). Devadesát devět životů té duše je z jejího subjektivního pohledu dobrých, a jeden je zlý.
     Protože těch devadesát devět dobrých životů prožívá ta duše věčně, pak tedy 99 dobrých životů x jejich věčné opakování = ∞, tedy nekonečně dobrých životů. Ale protože se nekonečněkrát opakuje i ten jeden zlý život, znamená to, že 1 zlý život x jeho nekonečné opakování = také ∞.
     Jak můžeme vidět, dobrých i zlých životů je ∞, tedy nekonečně mnoho. Ale přesto má položená osmička dobrých životů 99x větší hodnotu, než položená osmička životů zlých. Čili dobrých i zlých životů je jak nekonečně velký počet (tedy stejný), tak počet, který se vzájemně liší (jiný). Číslo ∞ má tedy různé hodnoty a dimenze, avšak přitom stále zůstává číslem nekonečným.

     Výpočet dle výše uvedeného příkladu:

     99 dobrých životů x ∞ = 99 ∞ dobrých životů. A 1 zlý život x ∞ = 1 ∞ zlých životů

     (+99 x ∞) - (-1 x ∞) = +98 ∞

     Takže ačkoliv by ta duše prožila nekonečné množství dobrých i zlých životů, těch dobrých by bylo o 98 ∞ více.

     Závěrem nutno dodat, že kdybychom sečetli všechny položené osmičky, které existují ve VšeOrganizmu, jejich výsledná hodnota by musela ukázat číslo 0, tedy výsledek veškerého dění.