Homepage

    Tajemství geniality

     Existují lidé, jejichž analytické a myšlenkové schopnosti, popřípadě jejich paměť, daleko přesahují schopnosti drtivé většiny ostatních lidí. Takoví lidé bývají nazýváni geniálními.
     Avšak lidem, kteří jsou geniální, připadají jejich schopnosti přirozené a často nechápou, že je ostatní lidé nemají.
     Nadpřirozené schopnosti si s sebou duše většinou přináší z minulých životů, také pro ně dotyčný člověk mívá fyzické, zpravidla zděděné, předpoklady, nebo jsou tyto schopnosti způsobeny také tím, že duše před zrozením nedostala “závoj zapomnění” (obrazně řečeno málo se napila z mystické řeky zapomnění, která je dle starých mýtů v duchovních světech). Myšlení geniálního člověka také mohou řídit určité bytosti a v jistém smyslu mu pomáhat v jeho duševním vývoji více, nežli ostatním lidem. I když samozřejmě že vlohy pro myšlení a paměť jsou do značné míry součástí vrozené fyzické konstituce člověka.
     Kdo je geniální v nějakém oboru, zpravidla mívá nedostatky v oborech jiných, nebo má mezery ve vykonávání běžných a praktických životních dovedností, kterými jsou schopnost vycházet s jinými lidmi, fyzická zručnost, základní životní návyky a podobně.
     Já jsem přesvědčen, že genialita je vykonstruovaný pojem, kterého užíváme my lidé, abychom géniem označili někoho, kdo je výrazně inteligentnější a schopnější, nežli my. Ve skutečnosti je ale každá duše svým způsobem dokonalá a genialitu, tedy vyšší schopnost myšlení, v sobě ukrývá každý z nás. Záleží jen na našem Osudu, zda geniální budeme, či nikoli.
     Galileo Galiley, který řekl staré a slavné úsloví “a přece se točí”, byl na svoji dobu geniální a přesto věděl v mnohých ohledech méně, než většina dětí, které vyšly ve dvacátém století základní školu. Každý člověk, který “předběhl dobu” a stal se “geniálním”, v sobě vlastně rozvinul schopnosti, které se ukrývají v nitru každého z nás. Dokázal to jen dříve, než ti druzí.
     Až nastane “éra Vodnáře” a spolu s jejím příchodem dojde ke vzniku nové a vyspělejší civilizace (už to tu částečně je), bude vlastně “geniální”, ovšem pouze ve srovnání se starší, méně vzdělanou civilizací, téměř každý člověk, počínaje malými dětmi.