Homepage

    Tajemství Ďábla

     Již samotné jméno Ďábel nahání hrůzu mnoha lidem. Jen málokdo však skutečné tajemství Ďábla zná.
     Dle křesťanů byl Ďábel jedním z nejmocnějších Božích andělů, který porušil Boží ustanovení a dohodu s Bohem, začal toužit po vládě nad tímto světem a zprotivil se Boží vůli tím, že začal být zlý a začal svádět lidi ke hříchu, aby nebyly jejich duše spaseny.
     Tak tohle je naprosto nesmyslná báchorka. Ve skutečnosti je tomu úplně jinak.
     Nejprve si odpovězme na otázku, kdo vlastně Ďábel je. Ďábel je nejmocnější vůdce zlých duchů, sídlící v negativním paralelním světě a má nejen od Boha, ale od celého duchovního světa, pravomoc ke konání zla na naší Zemi.
     Tuto pravomoc má proto, že zlo je jako protiklad dobra nutné pro existenci našeho vesmíru. Veškeré dění ve všech buňkách VšeOrganizmu je předurčené včetně dění v té jeho buňce, která je naším vesmírem. Nejen všechno dobro, ale i všechno zlo a i o ně se musí někdo postarat. Musí tedy být někdo, kdo potřebnou míru zla na tomto světě vytváří a také udržuje. A tímto činitelem je Ďábel.
     Nejen Bůh, ale celý duchovní svět, včetně duší nás všech, tuto skutečnost zná a proto také nechává Ďábla v tomto světě působit. Bez něj by totiž tento svět nefungoval, respektive byl by lepší, než jaký má být. Bez zla by ale nebylo ani dobra a logicky tím pádem ani pozitivní stránky hmotných životů lidských duší.
     Až přijde k tomu předurčená chvíle, Stvořitel odejme Ďáblovi jeho moc. Ale dokud bude činnost Ďábla pro existenci celého našeho vesmíru nezbytná, do té doby bude Ďábel svoji moc k páchání zla na Zemi mít. A nám nezbývá, nežli se s tím smířit a čekat na den, kdy Stvořitel zamezí Ďáblovi v dalším páchání zla.