Homepage

    Tajemství aury

     Aura je záření, vznikající spojením duše s hmotným tělem. Aura je sice záření těla, ale bez toku polohmotné energie v něm (vznikající právě spojením duše a těla), by tělo žádnou auru nemělo.
     Živý lidský organizmus má aury dvě. Auru vnitřní a auru vnější.
     Při fotografování lidské aury je na fotografii obvykle zobrazena převážně jen aura vnější. Ta je z větší části utvářena jen momentální náladou člověka a dále ještě tím, jak je momentálně vyspalý a do jaké míry je unaven (a jen v jisté malé míře i jeho povahou) a podobně. Z toho důvodu nelze z vnější (tedy povrchové) aury člověka spolehlivě diagnostikovat stav jeho duše. Toho lze docílit jen rozborem aury vnitřní.
     Vnitřní aura má blízký vztah k prenatální (vrozené) energii člověka i k vlastnostem jeho duše. Tato aura již vypovídá o obrazu lidské duše. Dle ní lze diagnostikovat nejen zdravotní stav člověka, ale též jeho Karmu. Jenže snímat tuto vnitřní auru je velmi obtížné a mě osobně není známý žádný přístroj, který by to dokázal. Jistě bude vyvinut v budoucnu.
     Podobně, jako jsou aury dvě, jsou i dvoje vibrace, které každý člověk má. První z nich jsou dány stavem mysli v dané chvíli, jsou tedy proměnlivé, kdežto druhé vibrace jsou víceméně neměnné a jedná se o přirozené “kmitání” duše, jinými slovy řečeno, o její přirozené vibrace.
     Je tu ale ještě další skutečnost. Ne každý totiž ví, že součástí lidské aury je také vyzařování energie strážného ducha a jiných dalších duchů, kteří člověka, jehož aura je zkoumána, obklopují. Proto také mají někteří lidé tmavší auru krátký čas před nějakou zlou událostí (např. nemocí, nehodou), která je má v blízké budoucnosti potkat, a to i když jsou to lidé dobří a správného charakteru. V daném případě je příčinou jejich tmavší aury blízkost zlých duchů, kteří mají onu zlou událost způsobit. A opačným způsobem to funguje v případě počínajících se či blížících pozitivních událostí, kdy člověku zesvětlá aura vlivem blízkosti pro něj pozitivních bytostí.