Homepage

    Řešení Karmických problémů

     Tato kapitola pojednává o řešení Karmických problémů aneb o tom, jak nevyřešíme naše Karmické problémy tím, že je vyřešíme.
     Pořád se říká, že máme tak dlouho pracovat na svých nedostatcích, až dokud je “nezvládneme”. A že se budeme vracet do svého Karmického problému tak dlouho, až dokud se s ním správným způsobem nevypořádáme. Mnoho lidí má za to, že kdo neobstojí ve “zkoušce” (kdo to takříkajíc “nezvládne”), bude se s danou situací - Karmickým problémem – setkávat ve svých dalších životech.
     Tak například se ne zcela správně říká, že něčí duše bude žít životem člověka v nemocích a bídě, dokud ten člověk neodpustí všem lidem, kteří mu ublížili. Jenže to tak úplně není, i když někdy trošku ano. Faktem ale je, že duše toho člověka bude žít v nemocích a bídě nikoliv až dokud všem neodpustí, ale především do té doby, dokud se bude rodit v pro ní nepříznivém období, a dokud se její Karmičtí nepřátelé budou rodit v období pro ně příznivém.
     Životy lidské duše se střídají, stejně jako její Karmické problémy. Jsou lehčí i těžší a dá se říci, že se vám vyplatí nepospíchat s řešením menšího Karmického problému, abyste po té, co ho vyřešíte, nemuseli řešit nějaký horší problém. A obráceně, vyplatí se vám pospíchat jen s řešením takového Karmického problému, kvůli němuž trpíte více, než trpí průměrný člověk při řešení průměrně obtížného Karmického problému. Z toho vyplývá: Vyřešit malý Karmický problém = dostat se do problému většího, a vyřešit větší Karmický problém = dostat se do problému menšího.
     A ještě něco: Nemyslete si naivně, že když něco vyřešíte, že se tím něco vyřeší! To byste totiž byli na velkém omylu. Jakmile takzvaně “zvládnete” nějaký Karmický problém, kupříkladu špatné rodinné vztahy, “díky” kterým vaše duše prožívala nějakou negativní energii, tak okamžitě nastoupí problém jiný. A to prostě a jenom proto, že nějaký ten problém musí skoro vždycky musí být. V daném případě se duši toho člověka zlepší rodinné vztahy, ale zhorší se třeba jeho zdravotní stav nebo přibudou problémy s mezilidskými vztahy v zaměstnání, a tím vyvstane a začne se “zvládat” další, nový problém. V daném případě by se ten nový problém (špatný zdravotní stav a špatné mezilidské vztahy v zaměstnání) nikdy neřešil, kdyby se byl býval nevyřešil problém předcházející - špatné rodinné vztahy, které vlastně v daném případě paradoxně znamenaly lepší zdravotní stav a lepší mezilidské vztahy v zaměstnání.
     Skoro všechno je jinak! Nikam nepospíchejte, není kam. Když vyřešíte jedno, jste zavaleni a zaskočeni druhým, co by vás ani nezavalilo ani nezaskočilo, kdybyste bývali nevyřešili to první!