Homepage

    Tajemství relativně ideálního života

     Relativně ideální život je takový, ve kterém žijeme přiměřeně dobře i přiměřeně špatně, a který ve zdravé míře a žádoucím způsobem naplňuje a prožívá jak ideály lidské, tak ty duchovní.
     K tomu, aby člověk žil relativně ideálním způsobem, nesmí být nadměrně bohatý ani vysloveně chudý, nesmí být nadměrně zdravý ani těžce nemocný. Nesmí být vysloveně dobrý, ale též ne vysloveně zlý. Také nesmí být ateista, ale nesmí být ani nadmíru věřící.
     Když je člověk nadmíru dobrý a soucitný, rozcitliví své tělo a jiní budou místo něj nadmíru zlí a bez soucitu. Když bude pro změnu nadmíru bohatý, jiní lidé díky němu zchudnou. A když bude člověk naopak úplně chudý, bude donucen žebrat či krást.
     Když bude nadmíru zdravý, budou jiní lidé díky němu nemocní a on vezme od štěstěny nadmíru velký díl. Materialismus pro změnu nechá jeho duši zakrnět a na druhé straně, jen duchovní zaměření bez kousku praktičnosti mu znemožní postarat se o rodinu a nějak pracovat.
     Proto ideálním životem je takový život, kde je od všeho něco dobrého i zlého a nežije se ani příliš dobře, stejně tak jako ani příliš špatně.