Homepage

    Povídání o snech

     Když se nějakému člověku zdá sen, pak část jeho duše transformuje energii trochu jiným způsobem, než kdyby byl vzhůru (jiná energetická aktivita mozku, propojení na jiné duchovní i hmotné světy, spojování se s jinými bytostmi než za bdělého stavu a tak dále). Jedna naše část spí, když se probudíme, a jiná naše část se probouzí, když usínáme.
     Sny mají pestrou škálu svého původu, sen byl třeba “vložen” nějakým duchem, ať již je to sen pravdivý či lživý, zpravidla je však nějak inspirující; vzpomínka duše na minulé životy (většinou se sny tohoto typu objevují v raném dětství) a tak dále.
     Některé sny jsou souhrnem mnoha prožitků, mnohdy i zdánlivě nesmyslných. Zatímco jedny sny lehce zapomenete, jiné vám mohou zůstat v paměti po celý život (zpravidla ty nejdůležitější). Ve snech můžete často nalézt nápovědu, varování či jiné pro vás důležité informace.
     K výkladu snů se obvykle užívá snářů, z těch lepších mohu uvést například Velkoobsažný příruční snář paní Věry Kubištové-Škochové. Samozřejmě, některé snáře jsou horší, jiné lepší. Ale máte-li nějaký snář, ať již ten či onen (každý má své výklady snů trochu jiné), tak ten duch, který vám radí a inspiruje vás pomocí snů (vnuká vám je), vám může sesílat zrovna takové sny, jejichž výklad ve vašem snáři je v souladu se skutečností, se kterou vás dotyčný duch pomocí vašeho snu seznamuje.
     Ale abyste to neměli tak jednoduché, tu a tam vám mohou duchové vsunout i sen, jemuž přísluší poněkud nepravdivý výklad. To znamená, že třeba v devíti případech z deseti je výklad vašeho snu pravdivý, a v jednom případě vám duch vsune takový sen, jehož výklad je nepravdivý. Kdyby bylo sto procent vašich snů (respektive jejich výkladů) zcela pravdivých, měli byste absolutní jistotu a věděli, co vás čeká. Tak to ale v životě většinou být nemá, a proto ve větším počtu pravdivých snů bývá čas od času i nějaký ten sen nepravdivý.
     Také je užitečné vést si “deník snů”, do kterého si budete zapisovat všechny vaše sny. Ač se některé z nich mohou zdát nesmyslné, všechny dohromady již mohou dát odpověď na mnohé otázky.
     Často se stává, že se vám v noci něco zdá a vy to vzápětí po probuzení zapomenete. Proto se snažte již během probouzení se – ještě v polospánku, na váš sen stále myslet (podržet si ho v paměti), a ihned po probuzení se nenechte ničím rozptylovat a co nejrychleji si ho zapište do vašeho deníku snů.