Homepage

    Pod ochrannými křídly zla

     Mnoho lidí si stěžuje na svůj trpký a těžký životní úděl, avšak často ne zcela oprávněně. Je jasné, že skoro každý člověk musí prožít ve svém životě nějaké zlo, nějakou nemoc či zklamání. Vždyť utrpení je jeden z hlavních důvodů, proč žijeme. A jen opravdu velmi málo lidí má tak skvělý Osud, díky kterému jsou zdraví, mají dostatek prostředků pro obživu a dobře se jim daří.
     Je jasné, že takřka každý člověk dostane občas chřipku, nebo má nějaký drobný úraz či třeba menší problémy s trávením. Takové věci jsou normální a nejsme oprávněni si na tento přirozený stav stěžovat. Hůře jsou na tom však lidé, kteří mají neustálé, velmi intenzivní bolesti, a ještě k tomu jsou chudí a opuštění. Ti si již stěžovat mohou, a to zcela oprávněně. A to zvláště v případě, že se jejich bolesti neustále zvětšují.
     Tedy oprávněně stěžovat si lze jen na takový Osud, který je takříkajíc podprůměrný a ve kterém dotyčný člověk trpí více, než většina ostatních lidí.
     Nejprve si ale uvědomme, co musí prožít člověk s průměrným Osudem. Třeba jednu zlomeninu kosti, jeden lehký úraz, jednu operaci a podobně. Má průměrně hezkého životního partnera, se kterým je jen na půl spokojen, a má průměrný majetek a též průměrným způsobem pracuje.
     Kdo na tom není hůře než průměrně, ten by si neměl mnoho stěžovat, neboť mu může být ještě mnohem hůře.
     Kdo je chronicky nemocen a mnoho svojí nemocí netrpí, například trochu hůře dýchá nebo jednou za měsíc zvrací kvůli citlivému žaludku, ten ať si také nestěžuje. Díky své nemoci nebude muset prožít nemoci jiné, třeba i mnohem horší, nežli je ta jeho. A tuto horší nemoc nedostane třeba právě proto, že již nějak nemocen je, a že již nějak svoji nemocí trpí.
     Kdo je průměrně nemocen, je většinou svojí nemocí chráněn před nemocemi horšími. A ocitá se tak pod ochrannými křídly zla, které vlastně tak moc zlé zase není.