Homepage

    Otroci svého těla

     Ke své hmotné existenci potřebuje mít každá duše hmotné tělo. A k tomu, aby člověk mohl harmonicky žít, by měl vyváženě realizovat jak své potřeby fyzické, tak ty duševní.
     Mezi duševní potřeby patří prožívání různých emocí, také vzdělávání a komunikace s jinými lidmi a živými tvory atd. Naopak k potřebám fyzickým patří sex, zdravý pohyb, který tělo potřebuje, dostatek vhodného jídla a pití, přiměřená životospráva atd.
     Nyní bych rád poukázal na skutečnost, že může být pro člověka škodlivé a nezdravé příliš se upnout na realizaci svých fyzických potřeb na úkor svých potřeb duševních.
     Jsou lidé, kteří si postavili svůj život i svoji kariéru jen na svém hmotném těle. To platí především o vrcholových sportovcích, a o modelkách a manekýnech. Tito lidé jsou závislí na perfektní funkci svého těla i na jeho bezchybném vzhledu (ovšem nutno podotknout, že takovýmito otroky těla jsme v jisté, i když menší míře, my všichni, neboť každý z nás je na svém těle tak či onak závislý).
     Nastanou-li však v životě těchto lidí okolnosti, které jim zhorší jejich zdravotní stav, když je potká nějaká nehoda nebo nemoc, která sníží jejich fyzickou výkonnost nebo způsobí vadu jejich tělesné krásy, pak spolu se snížením výkonnosti svého těla i krásy vzhledu přišli tito lidé takříkajíc o všechno.
     Sportovec s těžší zdravotní újmou je vyřazen ze svého týmu, ve kterém úspěšně reprezentoval svoji zemi v tom či onom sportu a již se o něm v televizních novinách přestane mluvit.
     Modelka se zjizveným obličejem (nyní neberu v potaz eventuální úspěšnou plastickou operaci apod.), křivě srostlou zlomenou nohou či ztracenou krásou vlivem stárnutí zjistí, že již nemůže svoji profesi vykonávat a její zaměstnavatelé jí dají výpověď. Její bývalé kolegyně ji pak opustí a noviny již přestanou zobrazovat na titulních stránkách její kdysi tak krásnou tvář.
     Takoví lidé jsou pak nešťastní a celý jejich život, který se zakládal jen na jejich fyzických přednostech a výjimečnostech, končí.
     Je vhodné pěstovat fyzickou výkonnost a krásu, ale jen do určité míry, a přitom nezapomínat na vzdělání a rozvíjení pozitivních charakterových vlastností, což je pro duši člověka mimořádně důležité, podstatně důležitější než nadměrná a nezdravá péče jen o tělo a upnutí se na něj.