Homepage

    Osud věčnosti

     Osudem věčnosti je věčně existovat a způsobovat věčný pohyb a věčnou transformaci všeho, co existuje. A po dokončení této transformace to vše navracet do původního stavu.
     Každá buňka představuje jakýsi na naše poměry miniaturní vesmír. Je známé, že vše lze do nekonečna zmenšovat a do nekonečna zvětšovat. A zároveň je známé, že ve všem nejmenším je i to největší, a ve všem největším je i to nejmenší.
     Tělo každého z nás je složeno z obrovského množství buněk a každá z nich je miniaturním vesmírem. A tento vesmír má duchovním světem, jemuž jeho hmotná existence přísluší, určenou dobu této své existence i všechny děje a evoluce, které se v něm odehrají. Jinými slovy řečeno, existence každé buňky je pečlivě naplánována a řízena jí odpovídajícími duchovními světy, jejichž vedení spolupracuje s ostatními duchovními světy, řídícími jiné hmotné dimenze.
     Například několik takových buněk-vesmírů má předurčenou zkázu, tedy konec jejich zdárné hmotné existence a jejich rozpadnutí se. Nyní si představte, že těchto několik vesmírů je buňkami na kůži jednoho z prstů vaší ruky. A vy budete třeba v kuchyni krájet nožem cibuli a “náhodou” se do toho prstu říznete a zničíte tím právě tu tkáň, ve které se tyto vesmíry-buňky nacházeli.
     Ve skutečnosti se odehrálo zhruba toto: PraStvořitel sdělil vedoucím duchům těchto buněk-vesmírů, že mají být zničeny. Ti o tom podali zprávu vedoucím duchům našeho vesmíru a ti zjistili, že žádost těch duchů o zničení těch vesmírů je oprávněná, a že k tomu zničení má dojít. Pak tito vedoucí duchové našeho vesmíru prostřednictvím svých služebníků sdělili těm duchům, kteří vás mají na starost, aby zařídili, abyste se při krájení té cibule řízli právě do toho místa na vašem prstu, kde se nacházejí tyto vesmíry-buňky, jež mají být zničeny. A ti duchové, kteří vás mají na starost, vedli pohyb vaší ruky při krájení přesně tak, abyste se do toho místa řízli.
     Existuje dimenze, ve které se všechny duchovní a hmotné mikrosvěty i makrosvěty a spolu s nimi i čas prolínají v jednom jediném bodě, v jakémsi středu veškerého dění, v jeho centrále. Této dimenzi budeme říkat VšeDimenze a v ní dlí PraStvořitel.

VšeOrganizmus

     Nejvyšší duchové, tedy Stvořitelé jednotlivých vesmírů, jsou spolu spojeni a tvoří dohromady jakéhosi gigantického PraStvořitele (jsou na něj napojeni), jenž dopředu zná celou budoucnost všech vesmírů. Je nepředstavitelně velkým mozkem, jakoby gigantickým duchovním počítačem, který má přehled o všem, co se děje ve VšeOrganizmu, na všech rovinách a úrovních prostoru i času. V mikrosvětech i v makrosvětech, tedy v mikrovesmírech i makrovesmírech.
     A jejich vznik i zánik, včetně všeho, co se uvnitř nich děje, je předurčen a naplánován se stoprocentní přesností. Neustále se opakuje, po věky věků. A to je Osud věčnosti.