Homepage

    Obžaloba Stvořitele

     Jak mě vůbec může někdo, včetně Tebe, soudit za mé zlé činy, když bylo dávno předem určeno, kdy sejdu ze své cesty a zhřeším proti zásadám mravnosti? Ve Tvé knize byl napsán každý můj krok, dříve než jsem jej učinil. Ve Tvé knize bylo předem napsáno každé zlé slovo, které jsem kdy vyřkl, každá kletba, která kdy vzešla z mých úst. Také všechny rány, které jsem kdy komu dal. Jak za ně mám tedy nést odpovědnost?!?
     Andělé, které mě za průvodce s Tvým souhlasem Ďábel určil, mě vedli ke všemu zlu, kterého jsem se kdy dopustil. Jak mohu odpovídat za své zlé činy, když přiměly mě k nim bytosti mocné a zlé, proti jejichž vůli jsem se v daných okolnostech nemohl vzepřít?
     Jak bys mohl, Pane, soudit tygra za to, že zabil bezpočet zvířat, když útroby, které jsi mu dal, mohou trávit jen jejich syrové maso? Když jeho drápy a zuby jsou (Tebou) určeny k zabíjení? Proto odpovědnost za zabíjení nemá tygr, ani Ďábel, který se s Tvým souhlasem podílel na jeho stvoření, ale Ty, Pane, který jsi to tak chtěl. Proto chceš-li někoho, Pane, soudit, pak jsi to Ty sám!
     Proto odpusť mi, prosím, mé hříchy, neboť na nich napsáno je Tvoje jméno! Nesuď mě za to, co jsem udělat musel a co nemohu změnit.
     A když už tedy chceš nějaký rozsudek vyřknout, pak ať tedy jsem v dalších životech své duše lepší, a dej mi dobré zdraví a za průvodce dobré anděly, ať mě vedou ke konání dobra, abych se nemusel již nikdy více zodpovídat z toho, na čem nemám vinu, a co zlého Tebou bylo určeno, abych ve svém životě spáchal.

     Tygr (William Blake)

     Tygře tygře skvoucí se,
     i v půlnočním pralese,
     kdo jen moh být Stvořitel,
     strašně plavých tygřích těl?

     Kdo měl sílu a kdo znal,
     uhníst pro tvé srdce sval,
     a když začalo už bít,
     kdo si trouf je uchopit?

     Kdo tě ukul, v celek slil,
     v peci mozek vytavil,
     na kovadlinu tě nes,
     sevřel onen strašný děs.

     Když z hvězd v šípech slétla zář,
     nebe zrosil hvězdný pláč,
     nad tebou se pousmál,
     ten, co beránku tvar dal.

     Tygře tygře skvoucí se,
     i v půlnočním pralese,
     kdo jen moh být Stvořitel,
     strašně plavých tygřích těl?