Homepage

    Jak se dá neštěstí proměnit ve štěstí

     Staré přísloví z pověstného čínského chrámu Shao-lin říká: “Každým ziskem se něco ztratí, a každou ztrátou se něco získá”. A protože je všechno relativní, jsou relativní nejen zisk a ztráta, ale spolu s nimi také štěstí a neštěstí.
     Staré legendy a mýty hovoří o existenci nebeské “řeky lásky”, ve které se údajně promění ve štěstí každá bolest a všechno lidské strádání, tedy veškeré neštěstí, které jsme ve svém životě zažili.
     Univerzální učení o vztahu mezi protiklady nám říká, že v každém protikladu je prvek jeho protikladu. A protože to v plné míře platí také o štěstí a neštěstí, je tedy v každém štěstí kousek neštěstí, a v každém neštěstí je kousek štěstí.
     K tomu, abychom se mohli správně orientovat ve vztahu mezi štěstím a neštěstím, musíme si nejprve ujasnit, co vlastně to štěstí a neštěstí ve skutečnosti jsou.
     Neštěstí je takový stav subjektu, v našem případě člověka, který vnímá tento stav ze svého subjektivního hlediska jako nešťastný. Tedy takový stav, ve kterém člověk trpí bolestnými a zápornými pocity, které nechce mít a o kterých se domnívá, že mu škodí, nazveme neštěstím. Štěstím zase pro změnu nazveme ten stav subjektu, tedy člověka, který mu připadá kladný, prospěšný a který chce mít, protože u něj vzbuzuje kladné, šťastné pocity.
     Zastihne-li tedy někoho neštěstí, vzbudí u něj záporné pocity a člověk tímto neštěstím subjektivně trpí. Objektivně vzato však může být jeho neštěstí subjektivním štěstím někoho jiného.
     Když profesionálního vraha přejede auto a on zůstane ochrnutý se zlomenou páteří a porušenou míchou, je to pro něj hrozné neštěstí. Na druhé straně je to štěstím pro rodiče člověka, kterého by ten vrah zabil, kdyby zůstal zdráv a dál vykonával svoji strašlivou profesi. Jenže z hlediska Zákona Karmy by právě duši toho člověka, kterého ten vrah nezabije, mohlo díky jejímu případnému Karmickému zatížení prospět, kdyby ji onen vrah v tomto jejím vtělení zabil. Ale protože je zmrzačený, již to udělat nemůže. Tedy jeho oběť zůstane naživu a prožije třeba šťastný život, avšak odejde z něj s neodčiněnou negativní Karmou, neboť nebyla zabita. Takže si to bude muset prožít v dalším životě své duše.
     Jak je známo, všechno je relativní, tedy relativní je i vztah mezi lidským neštěstím a štěstím. Ne nadarmo se říká, že štěstí jedněch je neštěstím druhých, a neštěstí jedněch je štěstím druhých.
     Bez bohatých by nebylo chudáků, bez zdravých lidí by nebyli lidé nemocní, a tak dále. A proto každý člověk, který prožívá nějaké neštěstí, umožňuje svým neštěstím existenci štěstí někoho jiného, než je on sám.
     Ale obraťme list. Nám jde nyní především o to, jak proměnit neštěstí ve štěstí. Nutno předeslat, že to není vždycky zcela možné. Naproti tomu to často možné je. Jak jsme si již řekli, protože je v každém protikladu prvek jeho protikladu, je i v neštěstí prvek jeho protikladu, tedy štěstí. A tento prvek štěstí je zhruba následující: Když jsme nešťastní, je díky našemu neštěstí šťastný někdo jiný. A my si naším neštěstím odčiňujeme negativní Karmu naší duše. Neštěstí nás také poučí a my se po duševní stránce více vyvineme. A díky tomu, že jsme přišli o nějaké štěstí, získali jsme tím štěstí jiné, byť by pro nás bylo zdánlivě nesrovnatelně menší, než jaké bylo naše štěstí původní.
     Přišli jsme o jednu lásku, získali jsme lásku jinou. Přišli jsme o zdraví, získali jsme vědomosti.
     A proto se snažme proměnit každé naše neštěstí ve štěstí. Mějme stále na paměti, že neštěstí čistí naší duši (i když zároveň naopak i zašpiňuje – vše má dvojí efekt) a připravuje nám její lepší příští životy. A pamatujme, že naše neštěstí umožnilo někomu jinému prožívat štěstí. A vždycky si najděme v našem neštěstí kousek něčeho dobrého, a upněme na to svoji pozornost.
     Pravdou je, že když bude naše neštěstí neunesitelné, tu je pak každá rada drahá, anebo není žádná. Jsou bolesti, které není v lidských silách vydržet. Pak zbývá jen s vroucí modlitbou na rtech prosit Boha o pomoc a když nepomůže ani On, nezbývá nežli jen trpět dál, a nakonec milosrdně zemřít.
     Přesto se však snažme, alespoň dokud to jde, proměňovat naše neštěstí ve štěstí. A i kdyby se nám to nepovedlo, jednou naše neštěstí pomine, neboť pomíjivé je všechno, ať dobré či zlé. A až naše neštěstí pomine, pak se k nám štěstí opět vrátí. A bude se nám opět šťastně žít.