Homepage

    Nejlepší učitelé moudrosti

     Když zkoumáme životy velikánů lidstva a Osudy mudrců minulosti i současnosti, nutně si musíme povšimnout jedné skutečnosti: Mnoho z nich (ne-li pak drtivá většina) prožilo život plný utrpení a strádání. A právě v těchto nesnázích získávali tito lidé své bohaté a hluboké zkušenosti. Jejich strádání je donutilo hlouběji přemýšlet a uvědomit si cenu moudrosti, lásky a vědění. Jak pravil profesor Velenovský: „Jen z utrpení a skromného života rodí se géniové. Každý národ má takovéto mučedníky.“
     Ačkoli přemíra utrpení může člověka úplně zničit, v únosné míře mu ponechá ještě zbytek sil. Pak takového člověka jeho utrpení nejen zocelí, ale dokonce ho přivede k životní moudrosti a poznání.
     Proto také byly učiteli starých mudrců pokoření, bolest a bída. A tito učitelé je naučili mnohdy více, než pochybní učitelé, jakými jsou přepych, blahobyt a bohatství.
     Nutno ale dodat, že v přiměřené míře strádat, to samo o sobě zdaleka nestačí. Strádání totiž musí být doplněno duchovními prožitky. A ty jedni strádající mají, a druzí ne.