Homepage

    Moudrost života

     Když je člověk mladý a zdravý, ještě má zpravidla příliš málo rozumu a zkušeností na to, aby mohl správným způsobem svého mládí a zdraví užívat. Jeho možnosti jsou velké, ale ještě neví, jak by s nimi měl správně naložit.
     Když je člověk starý a nemocný, to již sice má mnoho zkušeností a zpravidla ví, které hodnoty jsou v lidském životě důležité, ale již nemůže tyto své zkušenosti prakticky využít a řídit se jimi, protože je příliš stár a nemocen.
     Když je člověk mladý a zdravý, sice může udělat mnoho, ale ještě neví co. A když je starý a nemohoucí, tak sice již ví, co by udělat měl, ale již to udělat nemůže.

     Člověk buď může a neví, nebo ví a nemůže.

     Jen na malou chvíli, to když je člověk ještě trochu mladý a zdravý, ale přitom zároveň již trochu zkušený a trochu starý, jen na tuto chvíli je někdy člověku umožněno užívat si života rozumným způsobem. Ale chvíle tato je pomíjivá a většinou trvá příliš krátce na to, aby jí člověk mohl plně a ke své úplné spokojenosti využít. A ještě něco: Člověk se nejhlouběji dozví, co by měl dělat až teprve tehdy, když přijde o co nejvíce a již pro něj není cesty zpět. Čili nejvíce ví až tehdy, když už nejméně může.