Homepage

    Tajemství mikrokosmu a makrokosmu

     Tak tohle mají mikrokosmos i makrokosmos společné:

     Velký třesk - expanze Centrální Kosmické Duše i hmotného vesmírného jádra:

     Na počátku vzniku vesmíru Centrální Kosmická Duše i hmotné jádro vesmíru (tzv. kulička) po absorbování veškeré energie z hmotného i duchovního světa, způsobí velký třesk a svoji vlastní expanzi, společně s expanzí hmoty. Odstředivá a výbušná síla rozdělí tuto Centrální Kosmickou Duši na její jednotlivé kategorie (části) a rozdělí také veškerou hmotu ve vesmíru.
     Hmotné vesmírné substance se rozdělí na jednotlivé galaxie vesmíru a Centrální Kosmická Duše se rozdělí na svých hlavních sedm kategorií:

     1) duše žijící ve spojení s neživou přírodou, např. duchové kamenů.

     2) duše, které žijí jako bakterie.

     3) duše, které žijí jako rostliny.

     4) duše, které žijí jako hmyz.

     5) duše, které žijí jako zvířata.

     6) duše, které žijí jako poněkud vyspělejší tvorové s vyšší inteligencí a vyšší schopností se učit (například my lidé).

     7) duše, které žijí jako nejvyspělejší mimozemské civilizace s enormními duševními schopnostmi i inteligencí.

     Po vytvoření galaxií a planet ve vesmíru, které poskytují vhodné podmínky pro hmotný život duší, dochází k postupnému vtělování duší do individuálních bytostí jednotlivých vznikajících civilizací.

     Vztah mezi mikrokosmem a makrokosmem:

     Tento obrázek znázorňuje vztah mezi mikrokosmem a makrokosmem a také demonstruje zakřivení prostoru. Obrázek tak poukazuje na relativitu velikosti i vzdálenosti a demonstruje následující tezi:

     Co je zdánlivě největší, vede k tomu, co je nejmenší. A co je zdánlivě nejmenší, vede k tomu, co je největší.

     Jednoduše řečeno:

     Buňka, zvětšená do velikosti vesmíru, je mikrovesmír. Buňka mikrovesmíru, zvětšená do velikosti vesmíru, je již makrovesmír. A buňka makrovesmíru, zvětšená do velikost vesmíru, je opět náš vesmír, tedy naše hmotná dimenze.

     Kdybychom náš vesmír zmenšili do velikosti buňky, ocitli bychom se v makrovesmíru. A kdybychom tento makrovesmír zmenšili do velikosti buňky, již bychom se ocitli v mikrovesmíru. A kdybychom i tento mikrovesmír zmenšili do velikosti buňky, zjistili bychom, že jsme zpět v naší hmotné dimenzi, respektive v našem vesmíru.

     Jakkoli to bude znít neuvěřitelně, tyto mikrovesmíry, střední vesmíry i makrovesmíry jsou stejně velké. Přesněji řečeno, jsou stejně velké i jinak velké zároveň.

     To největší vede k nejmenšímu a to nejmenší vede k největšímu. Skrze mikrokosmos se lze dostat do makrokosmu a skrze makrokosmos se lze dostat do mikrokosmu. A mikrokosmos i makrokosmos jsou spolu dokonale propojeny.