Homepage

    Lidská duše a její jednotlivá vtělení

     O převtělování lidské duše nelze pochybovat. Málokomu je však jasné, kterými zákony se toto převtělování řídí a do jaké míry jsou jednotlivá hmotná vtělení duše více či méně šťastná.
     Abychom se o tomto mohli dozvědět více, nejprve si uvědomme následující skutečnost: Univerzální Zákon Veškerého Dění je mimo jiné také zákonem harmonického působení protikladů. A tento zákon řídí pomocí Zákona Karmy jednotlivá vtělení všech duší tak, aby ve svém součtu působila harmonicky.

     (Zákon Karmy je ve skutečnosti zákonem spravedlivého střídání, spravedlivé změny a výměny rolí, jež mají jednotlivé duše ve svých hmotných životech na tomto světě sehrát.)

     Podobně jako se střídá den a noc, úplněk měsíce a jeho zatmění, léto se zimou a všechny protiklady vůbec, střídají se v hmotné existenci všech duší lepší životy s životy horšími a naopak. Proto podobně jako po noci přichází den a po dni noc, jako se střídá léto se zimou a zima s létem, střídají se tímto způsobem i horší a lepší životy duší.
     Toto střídání se dobra se zlem ve hmotných životech duše jde ruku v ruce s její individualitou, tedy s jejím vnitřním charakterem. Každá duše má určité charakterové vlastnosti, které se v jejích hmotných životech pravidelně objevují a stejně tak fyzicky slabá či silná místa, která bude mít tělo, do něhož se inkarnuje.
     Vezměme si kupříkladu nějakého pána vcelku dobrosrdečné povahy, který má rád přírodu a turistiku, a má zdravotní problémy s páteří a průduškami. Tyto jeho vlastnosti se v každém hmotném životě jeho duše projeví. Ovšem někdy více, jindy méně výrazně.
     V lepším životě bude mít duše toho pána jen minimální problémy s páteří (občasné pobolívání) a trochu větší sklon k nachladnutí oproti jiným lidem, avšak takový člověk bude vcelku ve zdraví celý život jezdit na výlety do přírody a do cizích zemí, kde zažije mnoho dobrého.
     Když bude jeho duše prožívat horší, tzv. “vyrovnávací” život, pak bude mít s páteří větší potíže, např. srůstání obratlů či úraz s následnou operací, a k tomu ještě třeba astma. A kvůli tomu nebude moci ten pán ani cestovat do cizích zemí, ani chodit na dlouhé výlety do přírody.
     Tedy základní dispozice k nemocím páteře a průdušek i dobrosrdečnou povahu s láskou k přírodě a cestování, bude mít duše toho pána v každém jejím hmotném životě.
     Podobně je tomu i se zlými lidmi. Například zločinec, který páchá zlo, nemusí za něj být v lepším životě své duše vůbec potrestán. Ale na dlouhou dobu do vězení půjde za své zlé činy teprve až ve vyrovnávacím životě jeho duše (nebo místo toho zažije nějaké jiné velké zlo). Tedy v každém svém hmotném životě bude jeho duše konat zlo, ale výrazněji za něj bude potrestána až ve svých vyrovnávacích životech.

     Nyní jeden příklad principu, dle kterého se střídají lepší a horší životy duší:

     Tímto příkladem je střídání ročních období v mírném pásmu. Jednu čtvrtinu roku je zima. Také přibližně jedna čtvrtina životů lidské duše je vysloveně nešťastná a zpravidla jsou tyto životy vyrovnávací. Naopak stejně jako nejhezčí čtvrtinu roku představuje léto, také přibližně čtvrtina hmotných životů duše je určena k prožívání větší míry štěstí oproti jejím ostatním životům. Polovina roku, přesněji řečeno jeho dvě čtvrtiny, jsou tvořeny jarem a podzimem. Také přibližně polovina hmotných životů duše je co se týče štěstí a přízně Osudu zhruba průměrná.

     Všechno ve vesmíru se střídá a postupně transformuje a přeměňuje, stejně jako se střídá štěstí s neštěstím v životech našich duší.