Homepage

    Kvalitní léčba biotronikou

     Každý lidský organizmus má svoji vlastní individuální bioelektřinu, jejíž pomocí je schopen v určitých případech účinně léčit nemoc jiného člověka, jehož vlastní bioelektřina v samoléčbě (hojení či regeneraci) selhala.
     Ke každému člověku a jeho individuální energii se váže určitá schopnost pomáhat její pomocí jiným nemocným lidem. A léčba něčí nedostatečné energie energií vlastní se nazývá biotronika. Takže člověk, který cílevědomě působí vlastní energií na nemocné místo v těle jiného člověka ve snaze mu pomoci, se nazývá biotronik.
     Biotronikou se dají úspěšně léčit převážně lokální zdravotní problémy, jejichž příčinou je povrchová energetická nedostatečnost pacienta (oblast tzv. čaker), či zlepšovat a urychlovat hojení ran nebo srůstání kostí a podobně. Ale na léčení nejtěžších (kořenových) konstitučních poruch již biotronika v žádném případě nestačí.
     Každý biotronik má při léčbě pacientů určitého energetického typu větší úspěch, nežli při léčbě pacientů energetického typu jiného. Na druhé straně, energie některých léčitelů funguje skoro na každého.
     Úvod do léčení biotronikou je jednoduchý. Není obtížné probudit v sobě schopnost její pomocí léčit. Může se to naučit skoro každý.
     Stačí si stoupnout a rozpažit ruce s natočenými dlaněmi směřujícími proti sobě tak, aby jedna dlaň směřovala přesně proti dlani druhé. Dotyčný člověk pak dlaně pomalu přibližuje k sobě, tedy z rozpažení přechází do předpažení, a snaží se cítit, jak z jeho jedné dlaně jde jakási síla proti jeho dlani druhé. A čím jsou tyto dlaně blíže k sobě, tím silnější biopole mezi nimi vzniká a tím těžší je k sobě dlaně přiblížit, protože jsou vzájemně odpuzovány. Nejsilnější biopole vznikne tehdy, když se dlaně přiblíží těsně k sobě.
     Dalším cvičením je vytvořit toto biopole při léčbě někoho, kdo má zdravotní problémy. V daném případě pacient do prostoru mezi přibližujícími se dlaněmi biotronika vloží např. nemocnou končetinu a biotronik k ní přibližuje dlaně, až cítí, jak jeho biopole nemocnou končetinou proniká. Pak nechá dlaně proti sobě každou z jiné strany končetiny, a pomalu je posunuje podél nemocné končetiny tam a zpět. Tak se znovu účinně rozproudí v nemocné končetině “její” bioelektřina. Ale chce to také znát, jak přesně dlaněmi pohybovat a jakým směrem nechat bioenergii působit, protože pokud pacientu vnucujete vaší energii proti toku jeho energie, může ho to energeticky nejen “dobít”, ale i “rozhodit”.
     Chtěl bych však na těchto řádcích mluvit zejména o čistotě mysli biotronika a o tom, jak by měl zdokonalovat své léčivé biopole.
     Každý biotronik – léčitel - by měl provádět lehký všestranný tělocvik, nejlépe tai-čchi, aby se zharmonizovala jeho bioelektřina. Dále by měl před každou léčbou svého pacienta dělat jakousi miniaturní meditaci k očištění své mysli a ke zkvalitnění svého léčivého biopole.
     Biotronik se postaví u pacienta a několikrát se zhluboka nadechne i vydechne. Pak si představí v energetickém centru svého těla, tedy v bodu, který se nachází kousek pod pupkem, bílé světlo, které je čisté a plné lásky. Dále se soustředí na to, jak se to světlo zvětšuje. Myslí přitom na Boha, na své životní lásky, zkrátka a dobře na pozitivní věci.
     Pak se lehce předkloní a nabere energii ze Země. Dlaněmi ji bere od nohou a vede ji až k tomu světlému bodu pod svým pupkem. Pak se vzpřímí a vztáhne ruce k nebi.
     Když vztahuje své ruce k nebi, musí vidět, jak dosahují do toho nebe a do duchovního světa až k samotnému Bohu. Myslí přitom na Ducha Božího a představuje si, jak Jeho Světlo nabírá do svých dlaní, kterými je stahuje seshora dolů do svého energetického centra. Vidí, jak se to Boží Světlo spojuje s jeho vlastním světlem i energií vzatou ze Země, a jak světlo uvnitř něj sílí a více září čistou láskou i pozitivní silou. Tak vytvořil biopole, ve kterém je nejen jeho léčivá energie, ale také energie Země a Síla Boží.
     Pak biotronik nabere do svých dlaní světlo ze svého energetického centra a vloží ho pomocí lehkého dotyku svých dlaní (prstů) do té části těla pacienta, kde má zdravotní problém. Pak biotronik znovu nabere světlo ze svého energetického centra do svých dlaní a roztáhne ruce. Pak své dlaně přibližuje k nemocnému místu pacienta, ale již se ho nedotýká a léčí pacienta vytvořeným biopolem. Na konci léčby si představí, jak vzal zbytek nemoci z pacienta a zahodil jí.
     Biotronici, kteří nemeditují a léčí bez vnitřního soustředění, konají nesprávně a jejich energie je méně účinná i méně čistá, než kdyby ji vedli pomocí meditace a pomocí Ducha Božího. Jen když se naučí dělat očištění své mysli a své bioelektřiny i její posílení pomocí meditací, budou skutečně dobrými biotroniky a jejich léčba bude kvalitnější i úspěšnější.