Homepage

    Jste jen lidé

     Žádný člověk nemůže zcela poznat záměry Stvořitele. A to právě proto, že je člověkem. A člověka dělá člověkem jeho lidskost, tedy i zvířecí a primitivní stránka v něm obsažená. A právě tato zvířecí stránka zabraňuje duši, aby byla schopna podívat se na svět duševním pohledem, touto primitivní zvířecí stránkou neomezeným.
     Duše, která není inkarnovaná, chápe za svého pobytu v duchovním světě tajemství lidského bytí a chápe je pohledem ne příliš vzdáleným pohledu Stvořitele. Ale lidská duše, která je plně spojena se svým hmotným tělem, tedy člověk, není schopna tento absolutní duševní pohled obsáhnout.
     Plné spojení duše s tělem se projevuje jejím “spojením se zemí”. Kdo má plně spojenou duši s tělem, je v něm probuzena fyzická pohlavní síla, tedy schopnost pohlavního styku, která ho váže k zemi a zvířecím pudům. To však znemožňuje dosažení nejvyšší citlivosti a zároveň i nejvyšší hloubky duševního vnímání světa. Tomuto absolutnímu chápání je schopna se přiblížit jen ta duše, která nemá plné spojení se svým tělem a fyzicky není schopna pohlavního styku. Pak je část duše spojena s tělem a zbylá část duše je nad tělem člověka, a cítí a vnímá svět očima Pravdy.
     Každý, kdo je člověkem v pravém slova smyslu, s normální fyzickou pohlavní funkcí, je schopen dosáhnout buď vysoké vibrační myšlenkové frekvence s její nižší šířkou, tedy omezené, nebo široké frekvence vnímání a cítění, avšak nižší výšky, tedy také omezené. Nebo je schopen dosáhnout vnímání harmonického, tedy částečně vysoké frekvence a částečně široké. Domnívám se, že člověk s normální fyzickou pohlavní funkcí, v normálním a zcela zdravém těle, není schopen prožít Boží Pravdu v žádné větší míře.
     Plného a nejhlubšího dosažení duševního citu v maximální vibrační výšce i šířce je schopna jen ta duše, která není plně spojena se svým tělem. Ta je pak blízko Stvořitelovu nazírání na svět, tedy Pravdě. Avšak není schopna normálního lidského života a souzeno je jí trápení převeliké, neboť její tělo nefunguje normálně, jak by mělo. Avšak zasvěcení pravého se takovému člověku dostane.