Homepage

    Jediné pravé náboženství

     Na světě existuje mnoho církví, sekt a náboženských skupin. Je jich tolik, že si mezi nimi lidé, kteří věří v Boha a hledají pravou víru, ani nemohou vybrat. Každá církev svým věřícím vtlouká do hlavy, že jedině ona je církví pravou a že právě ta víra, které své věřící učí, je nejpravdivější.
     Pravidlem bývá, že každé náboženství se sice Pravdě blíží, ale také je od Pravdy více či méně vzdáleno. A které je tedy to pravé náboženství? No vždyť je to přece tak jednoduché! Jediné pravé náboženství je Pravda sama. A v každém jednotlivém náboženství můžeme nalézt jen jednu její nevelkou část.

     (Profesor Velenovský řekl:

Profesor Velenovský

     "Úkolem člověka je především vědět a pak teprve věřit. Ti, kdož slepě věří ve věc dobrou, nechybují, neboť jsou na pravé cestě. Ale povinností lidí pokročilých je bádat, hledat, soudit, jasně vidět, nikoli slepě či lenivě věřit. Víra je výrazem dobrého srdce, ale nízkého stupně inteligence. Duševně probuzeného člověka poznáme po jeho snaze všemu porozumět a pravdu hledat. Vědění je znakem vyšší inteligence. Nejprve je víra, pak poezie sprovázená intuicí, pak věda, pak filozofie a nakonec zářící jasnozření géniů.“)