Homepage

    Jaká duše, takové tělo

     O souvislosti mezi fyzickými rysy hmotného těla člověka a vlastnostmi jeho duše nelze pochybovat. Přičemž nejdůležitějším aspektem této souvislosti je vztah mezi vlastnostmi lidské duše a jejich vlivem na zdraví člověka.
     Je samozřejmé, že největší vliv na zdraví člověka má Karma jeho duše. Ale přesto se mnozí lidé pozastavují nad skutečností, že zlí a bezcitní lidé jsou mnohdy zdravější, než lidé hodnější a citlivější. O tomto faktu velmi výstižně hovoří následující citát z knihy “Záhada nemoci a smrti”, jejímž autorem byl Dr. Ctibor Bezděk: “Citlivá duše si utváří i citlivé tělo. Těžko si lze představit člověka duchovně vysoce rozvinutého s citlivým svědomím jako člověka robustního, siláka, atleta, který nikdy nezastůně a nikdy ho nic nezabolí. Člověk, jehož svědomí spí, který se nachází takříkajíc ve stavu zvířecím, nebude tolik trpět poruchami a bude se proto těšit pevnému zdraví. Proto najdeme velice často tělesně zdravé mezi zločinci a rozhodně méně častěji mezi lidmi mravně a duchovně vyspělými."
     Z tohoto hlediska by se tedy mohlo zdát, že se člověku vyplatí být bezcitný a zlý. Ale věřte, je tomu tak jenom částečně. Dočasně se to může vyplatit, ale jen na určitý čas a postupné střídání životů duší postupně pozmění nezasloužené štěstí dotyčné duše v zasloužené neštěstí – trest.
     U vysloveně zlých a bezcitných lidí, jejichž duše jsou zatíženy negativní Karmou, dojde samozřejmě ke Karmickému vyrovnání, ale než k němu dojde, může duše takového zlejšího člověka prožít celou řadu hmotných životů s dobrým zdravím.
     Kdo je dobrý, citlivý a nemocný, ať se svými zdravotními problémy příliš netrápí (pokud to jde). Až přijde pravý čas, jeho duše bude mít ve svých hmotných životech lepší zdraví.