Homepage

    Jak vládne Osud našemu zdraví

     V Osudu každého z nás je napsáno, jaký bude mít zdravotní stav a které zdravotní problémy ho v jeho životě potkají. Málokdo však ví, jakým způsobem se Osud stará o to, aby byl náš zdravotní stav skutečně takový, jaký má být. To se nyní pokusím vysvětlit a nahlédnout pod pokličku záhadné práce Osudových sil, majících na starost vznik lidských nemocí. Tuto tajemnou práci Osudových sil, způsobujících nemoci lidí, demonstruji na několika příkladech.

·    Někdo má onemocnět nějakou infekcí. A Osudoví duchové mu vnuknou myšlenku, že má jít například na návštěvu k již infikované osobě, od které se infekcí nakazí. Nebo tito duchové vezmou nějaký vir (jsoucí někde v okolí) a přenesou ho k dotyčné osobě, která má onemocnět, a vloží ho do ní.
     Imunitní systém se zpravidla začne infekci bránit, ale je-li dáno, že infekce imunitu dotyčného člověka zdolá, Osudové síly zabrzdí imunitní obrannou reakci dotyčného člověka tím způsobem, že se mírně zhmotní a zadrží imunitní buňky, které mají vir zničit (tyto buňky jsou také vesmíry a jejich funkce, tedy i zásah duchů v naší dimenzi do jejich činnosti, je součástí přesně předurčeného dění celého VšeOrganizmu), a tak zabrzdí jejich obrannou činnost. Kolem viru, který se množí v těle dotyčné osoby, utvoří tito duchové silové pole, aby jej ochránily před útokem imunitních buněk. A tak se vir může v klidu dále množit a razantněji ve stále vzrůstajícím počtu útočit na tkáně organizmu dotyčného člověka. A ten dříve či později infekci podlehne.

·    A stejně tak obráceně: má-li zůstat dotyčný člověk zdráv, Osudoví duchové zabrání vstupu viru do jeho těla. A pokud dotyčný člověk vdechuje vzduch, ve kterém je vir přítomen, duchové se mírně zhmotní, a vir zadrží a odnesou ho pryč, aby ho dotyčný člověk nemohl vdechnout. A jestliže ho přesto vdechne, duchové zadrží vir v jeho těle a působí na něj tak, aby se pomalu množil, zatímco naopak podporují činnost imunitního systému toho člověka, posílí energii jeho obranných buněk a řídí obranný proces organizmu tak, aby byl vir jeho imunitním systémem zničen, a infekce aby byla rychle a účinně zažehnána.

     Poznámka: Vše uvedené ve výše uvedených příkladech se odehrává ve větším či menším souladu se skutečnou obranyschopností imunitního systému dotyčných lidí.

     Podobně je tomu i se všemi ostatními zdravotními problémy člověka:

·    Kdo nemá mít úraz a přesto uklouzne a upadne, Osudoví duchové ho přimějí například natočit nohu tak, aby dopadla na zem v takové poloze, aby se nezlámala. Nebo se mírně zhmotní a zpomalí pád toho člověka, takže měkčeji dopadne a nic se mu nestane.

·    A obráceně: měl-li by si pro změnu nohu při pádu zlomit, přiměli by ho Osudoví duchové s tou nohou hnout při uklouznutí a pádu tak, aby dopadla na zem ve špatné poloze a zlomila se, přičemž duchové při nárazu nohy na zem mohou ještě chytnout kost a zatlačit na ni, aby se opravdu zlomila.

     Tyto skutečnosti o vládě Osudových sil našemu zdraví si připouští jen málo lidí. Přesto však tato Osudová vláda existuje a také působí v každodenním životě nás všech. Každý z nás má jiný Osud než ti ostatní a také zdraví každého z nás nejen je, ale i bude takové, jaké má v souladu s jeho Osudem být.