Homepage

    Jak se stát moudrým

     Mezi přirozené lidské vlastnosti patří zvídavost. Nemám na mysli přízemní lidskou zvědavost, jakou je kupříkladu touha znát nějaké malichernosti o svém sousedovi, ale zvídavost ve smyslu vzdělávat se a snažit se porozumět světu, který nás obklopuje. A nejen jemu, ale celému vesmíru a vlastně i veškerému dění jako takovému.
     Pravé moudrosti totiž dosáhne jen ten člověk, který dokáže principiálně porozumět všemu, co se děje v celém prostoru jsoucna. Tuto pravou moudrost lze získat vícero způsoby. Čtením skutečně hodnotných a zajímavých knih, které objasňují podstatu veškeré dění (takových knih je bohužel jen velmi málo, pokud vůbec jsou), dále meditacemi, výměnou svých zkušeností s jinými moudrými a vzdělanými lidmi (pozor na falešné moudré, kteří úmyslně šíří chybná vysvětlení) a zkušenostmi se spiritizmem (tím myslím pocítit existenci a vliv jiných bytostí). A v neposlední řadě i prožitím intenzivního štěstí a neštěstí.
     Vím, že asi neexistuje žádný dokonalý návod na to, jak získat pravou moudrost, přesto vám ale jeden takový návod předložím.
     Chcete-li získat pravou moudrost, nejprve si přečtěte těch několik málo knih, ve kterých ji dle mého názoru můžete v jisté míře nalézt. Těmi jsou (kromě této knihy): má kniha “Tajemství lásky”, má kniha “Amen”, dále “Tulák po hvězdách” (Jack London), “Zahrada prorokova” (Chálíl Džibrán), “Poslední moudrost” (Josef Velenovský), “Bible”, “Korán”, “The Secret Of Light” (Walter Russell) a další (já vím, v lecčems tvrdí něco jiného, než já, ale je v nich pár dobrých opěrných bodů). Čtěte je pečlivě a částečně věřte tomu, co je v nich napsáno. Přesto ale konfrontujte to, co jste se v těchto knihách dočetli, s tím, co jste ve svém životě zažili sami.
     Pak se věnujte meditacím a absolvujte regrese (návraty do minulých životů), ať již pod vedením odborníka či sami. Když tohle zvládnete, odstěhujte se na nějaký čas na klidné místo, kde budete nejméně několik měsíců sami. A tam o svých poznatcích z výše zmíněných knih a o svých zážitcích z meditací hluboce přemýšlejte, a nakonec se pokuste všechny tyto vaše zkušenosti shrnout v jeden jediný názor o kosmu a veškerém dění. A když tohle všechno uděláte, pak již nebudete mít od pravé moudrosti příliš daleko.

Obsah