Homepage

    Jak nalézt sám sebe

     Shao-linský mnich Kwai-Čang z původního televizního seriálu Kung-fu řekl: “Musím už jít. Musím jít hledat sám sebe. To je důležité."
     Mnoho východních filozofií přikládá cestě za poznáním sebe sama mimořádnou důležitost. Zvláštní význam této cesty tkví v následujícím: Vzhledem ke skutečnosti, že každá lidská duše pochází z duchovních světů, ve kterých je mnoho vědění (mimoto každá duše prožila bezpočet pozemských životů bohatých na prožitky i získané informace); také vzhledem k tomu, že každá duše v sobě obsahuje jistý nepatrný prvek univerzálního vševědění, zná ve své podstatě téměř každá lidská duše mnoho tajemství nejen různých národů a zemí, ve kterých žila, ale především také tajemství duchovního světa. Tedy všechny tyto znalosti má duše, která je v nás. Proto také proniknutí do našeho nitra, do jeho nejhlubšího podvědomí, tedy k vlastní duši, je klíčem k dosažení hlubokého poznání a k objevení i ztrátě své vlastní duševní individuality.
     Způsobů, kterými lze tohoto poznání své vlastní duše a všeho, co je v ní, dosáhnout, existuje celá řada. Mezi nejrozšířenější patří meditace a návraty do minulých životů:

     Je však nebezpečné nechat se do minulých životů uvést někým, kdo není v tomto směru odborně způsobilý (a také to s vámi musí dobře myslet a nesnažit se do vás negativně zasahovat pod rouškou dělání regrese do minulých životů), nebo vám nabídne podstoupení regrese za použití různých omamných nebo psychotropních látek. Tak vám může více ublížit, než pomoci. Avšak i když se pokoušíte o regresi pod vedením skutečného odborníka, nemusí se vám návrat do minulých životů podařit.
     Velmi obtížný je způsob, kdy se do minulých životů pokusíte vrátit sami - bez příslušného odborného vedení (ale má to tu výhodu, že vás při tom jiný člověk negativně neovlivňuje). Návody k tomuto návratu můžete nalézt v knihách “Život před životem” a “Tulák po hvězdách”.
     Největší překážkou v úspěšné regresi je, pokud máte nějaké velké fyzické bolesti, které vám znemožní plně se od vašeho těla odpoutat a dostatečně se uvolnit. Lidem, kterým je takříkajíc nejhůře, se návrat do minulosti jejich duše pravděpodobně nezdaří, neboť bolest natolik zaměstná jejich duši i mozek, že již nemají sílu se uvolnit a soustředit se na meditaci.

     Dále retrospektivní analýza života, zejména údobí dětství:

     Nejdůležitější životní údobí, ve kterém můžeme nalézt pravdu o nás samých, je kupodivu rané dětství. Jen se na něj rozpomeňte! Co vás, když jste byli malé děti, nejvíce přitahovalo? Které země světa vás lákaly, o čem jste jako děti snili?
     Je ověřené, že pokud má malé dítě nějaké opakované nevysvětlitelné sny, pokud je něčím silně přitahováno, pak se tím pravděpodobně jeho duše ve svých minulých životech zabývala.

     Též astrologický rozbor narození, eventuálně i rady některých senzibilů či věštců:

     Věštci a senzibilové, kteří si za své služby účtují poměrně vysokou finanční částku, zpravidla nemají pro svoji práci dostatečný cit, protože mezi lidmi, kteří jsou “na peníze”, můžeme jen zřídkakdy nalézt někoho, kdo je skutečně senzibilní a moudrý. A dalším neduhem těchto lidem pomáhajících “profesí” je, že někteří takoví poradci a léčitelé, bohužel, mohou být dokonce ve spojení i s temnými silami.
     Další metoda, jak se pokusit rozpoznat serióznost například astrologa je ta, že si nejprve ověříte, zda vám řekl na základě vašeho horoskopu skutečnosti, které souhlasí s tím, co o sobě sami dobře víte (musíte však nutně znát přesnou hodinu svého narození a to nejen na základě paměti vaší matky, ale též na základě výpisu z porodnice). Tedy pokud astrolog nebo jasnovidec bere malou taxu a skutečně odhalí některé věci z vašeho soukromí, pak je šance, že je skutečně seriózní.

     Člověk, hledající sebe sama, by měl objevit své přednosti i vady, své skryté sklony. Měl by poznat omyly a chyby, kterých se ve hmotných životech jeho duše nejčastěji dopouští a tyto své nedostatky se snažit odstranit. Poznáním své duše lze také odhalit talent a vlohy pro nějakou užitečnou činnost, kterou by člověk mohl být svému okolí ku prospěchu.

     Pohledět sám sobě do tváře je sice obtížné a je k tomu nutné si i sáhnout na dno – přicházet o všechno, ale je to jedna z cest, vedoucích k sebepoznání. Je-li hledajícímu Osud nakloněn, pak při dostatečné snaze nalezne to, co hledá. Nalezne tedy sám sebe.