Homepage

    Děj se vůle Boží

     Je mnoho lidí, kteří “svěří svůj život do rukou Božích” (jak se ne zcela správně říká) a vždy smířeně přijímají svůj Osud. A i když se jim v jejich životě stane ledacos zlého, berou to jako projev Boží vůle a smíří se s tím. Tito hluboce věřící a Bohu zcela oddaní lidé říkají: "Děj se vůle Boží." Nebo také: "Co Bůh činí, dobře činí."
     Rád bych nyní osvětlil pojem “vůle Boží”. Boží vůlí není to, co si Bůh přeje v duchu Jeho Boží Lásky, kterou k nám chová. Ale Bůh si “přeje”, aby se stalo jen to, co je nutné pro udržení duchovního světa včetně duší nás všech z duchovního hlediska v žádoucím stavu. Tedy veškeré dění odehrávající se ve hmotných světech musí být v souladu s myšlenkou zachování světa duchovního. A to platí zcela samozřejmě i pro negativní energii, tedy pro zlo, které ve hmotných světech existuje.
     Jedná-li se o zlo, sloužící zdárnému a z Božího hlediska žádoucímu zachování dané existence duchovního světa, je toto zlo vlastně také v jistém slova smyslu vůlí Boží, či lépe řečeno, vůlí Stvořitele. Avšak vůlí, která se nechce záměrně vyžívat v utrpení živých tvorů, ale která chce toto utrpení brát jen jako nezbytnou nutnost pro zachování duchovního světa.
     Tedy shrneme-li vnitřní smysl pojmu “děj se vůle Boží”, vyjde nám tento pojem: "Děj se vše to, co je ze Stvořitelova hlediska nutné pro zachování duchovního světa a duší nás všech v žádoucím stavu."