Homepage

    Dary lidského života

     Lidský život poskytuje lidem mnoho darů. Mezi nejkrásnější z nich patří prožití oboustranné lásky s milovaným partnerem, radost ze sportu, z přírody, z přátelství a mnoho dalšího.
     Dokud je člověk mladý a zdravý, měl by se snažit zdravým způsobem prožít všechna tato pozitiva svého hmotného života, dokud to jenom jde. Jak pravil král Šalamoun (Kazatel, kap.12): "Raduj se, jinochu, ze svého mládí a jdi si cestami svého srdce, za vidinou svých očí. Drž si od těla zlo, vždyť mládí a úsvit jsou pomíjivé. Pamatuj na svého Stvořitele, než se přetrhne stříbrný provaz a rozbije se mísa zlatá a džbán roztříští se nad zřídlem a kolo u studny se zláme. A prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal."
     Jak z tohoto citátu vyplývá, má si člověk užívat, dokud může, krás svého života. Nesmí však zapomínat na to, že jednou zestárne nebo onemocní, a pak již všechny radosti jeho života pominou (Kazatel, kapitola 11, verš 8): „I když se člověk dožije mnoha let, ať se z nich raduje ze všech, ale na dny temnoty ať pamatuje, že jich bude mnoho. Cokoli přijde, je pomíjivost.“
     Je-li bohatý, ať věnuje část svého majetku na dobročinné účely. Má-li mnoho vědomostí, ať napíše knihu, ve které se o ně podělí s ostatními lidmi. Je velmi důležité, aby se člověk před tím, než odejde ze světa, pokusil vykonat něco užitečného, čím by prospěl ostatním lidem. Takový člověk pak ve svém mládí prožije mnoho hezkého, a ve stáří vykoná mnoho užitečného. Pak může odejít z tohoto světa s vědomím, že se nenarodil zbytečně. A tomu se říká dobré svědomí, které je pravým pokladem pro ty, kteří ho mají.