Homepage

    Jak se dozvědět, co si myslí druzí

     S přízní Osudu v tomto směru (musím zároveň také říci nepřízní, neboť vědět, co si druzí myslí a co cítí, je většinou trochu bolestné, a spíše méně často překvapivě radostné), s přirozenými vlohami a jednoduchými cvičeními je možné se to dozvědět.

     Jeden jednoduchý návod:

     Najděte si někoho, o kom bezpečně víte, co si o určité věci myslí. Sedněte si pak na židli, na které sedává, nebo ke stolu, kde obědval, vezměte do rukou jeho příbor nebo nějakou jeho věc, kterou používal, a zkuste si představit, že jste tím člověkem.
     Pak třeba sedíte na jeho židli v jeho domě a s jeho věcí ve vašich rukou. Představíte si, že vám ten dům patří, že jste tím člověkem. Pak si pomyslíte to, co si myslí on (například bezpečně víte, že má někoho rád a pomyslíte si, že toho člověka máte také rádi).
     Po nějakém čase, když “zachytíte” jeho pocity, o kterých víte, že je má, půjdete hlouběji a pokusíte se vcítit se do nějakého člověka, o kterém již nevíte, co si myslí. To už je obtížné a buď se vám to podaří, nebo nikoliv.
     O něco později se začíná s “chytáním” pocitů vzdálených osob, když máte jejich fotografii nebo videonahrávku, ale časem to jde jakkoli (u mistrů této disciplíny).
     Existují samozřejmě mnohem vyšší formy tohoto “vciťování se” do druhé osoby (též do zvířete, rostliny a nakonec do čehokoliv). Je možné na někoho jen pomyslet a “na dálku” se do něj “položit” a prožít jeho pocity. Je dokonce možné i zkoumat někoho ze vzdálené minulosti nebo budoucnosti, to však patří “do rukou” jen skutečným “expertům”.
     Když se někdo do někoho “vcítí”, transformuje tak zvláštní druh energie (variabilní odstíny proudů svých vibrací v kombinaci s vibrací jiného subjektu), což má, jako vše ostatní, také svůj význam pro všechny prostory a časy.
     Kdo se často a zejména intenzivně vciťuje do někoho druhého, stane se na chvíli tím člověkem a tím se vlastně i malinko změní. Pokud je to někdo s odlišným cítěním (opačné pohlaví, jiná víra či materializmus, mnohem horší nebo mnohem lepší zdraví), může to být pro zdravotní stav “vciťující se” osoby někdy i škodlivé.
     Mužům každopádně radím “nevciťovat se” do žen a ženám radím “nevciťovat se” do mužů. Mohlo by to poškodit jejich zdravý vztah ke druhému pohlaví.