Homepage

    Člověk myslí člověka, a člověk se objeví

     Tento výrok je převzat z moudrostí Mistra Waltera Russella. Vypovídá o tom, že člověk by nemohl být takovým, jakým je, bez myšlenek ostatních lidí na něj.
     Kdo je úspěšný, nemohl by být úspěšným bez závisti těch, kteří mu jeho úspěch nepřejí, ani bez lásky těch, kteří jej mají rádi a jeho úspěch mu přejí.
     Každá myšlenka kohokoliv, kdo na nás myslí, nás nějak ovlivňuje a oklikou nás činí takovými, jakými jsme.
     Pokud jste se sebou samými alespoň trochu spokojeni, vězte, že by tomu tak nemohlo být bez myšlenek ostatních lidí na vás.
     Výše uvedený výrok bychom ale mohli obrátit naruby. Jak řekl Mistr slovy Stvořitele: „Myslím člověka, a člověk se objeví…“ Stejně tak bychom mohli říci o člověku: „Myslím PraStvořitele a ten se objeví ve VšeOrganizmu.“ Ano. I naše myšlenky na tuto Nejvyšší Bytost ji činí takovou, jaká je. A protože my jsme On, tak On sám si skrze nás o sobě pomyslí, že existuje, a to jej udrží “při životě”, tedy učiní a udrží jej to takovým, jakým je.