Homepage

    Cíl vývoje lidstva

     Walter Russell řekl: „Kosmické vědomí je konečný cíl celého lidstva.“
     Cílem vývoje lidstva je stanout na vrcholu jeho evoluce. To znamená stát se duchovními bytostmi, které poznají všechny důležité zákony hmotného i duchovního světa, a dokáží je pochopit a prožít v sobě již za života ve hmotném těle. Po té se společně s ostatními inteligentními civilizacemi ve vesmíru připraví na hmotný zánik našeho vesmíru a následné spojení v Centrální Duši Kosmickou.
     Jednoduše řečeno, až prožijeme všechno dobro a zlo našeho hmotného světa a zažijeme a poznáme vše, co jen zažít a poznat můžeme, staneme na vrcholu naší evoluce. Vyvineme se v po kosmickém spojení toužící duše, které spolu posléze splynou. A to je cíl našeho vývoje.