Homepage

    Chiromantie

     O čtení z ruky existuje řada knih. Toto tajemné umění, zvané chiromantie, se již velmi dlouho oprávněně těší znatelné popularitě.
     Učit se chiromantii lze nejlépe na starých lidech, mají-li život takříkajíc “za sebou”. A události, jež se v jejich životě staly, chiromantik konfrontuje se zápisy na jejich dlaních (většinou se věští z levé dlaně, pravá hovoří spíše o předcích, genetice a teoretické podobě života zkoumané osoby - vypovídá o tom, jak by dotyčná osoba žila bez zásahu Osudu, ale částečně jde věštit i z ní).
     Dále je velmi poučné navštívit nějaký velký hřbitov (krematorium) a konfrontovat zápisy na dlaních mrtvol s jejich skutečnou smrtí, o které se již bezpečně ví, jak, kdy a za jakých okolností nastala.
     Z dlaně nelze vyčíst detaily, pouze obecné informace: Životní partnery, odhad zdravotního stavu a délky života, něco o povaze, cítění a myšlení člověka, přibližný průběh jeho života (zejména lepší a horší životní údobí), počet dětí a podobně.
     Je zajímavé vidět, jak již velmi malé děti ukrývají na svých dlaních zápis o tom, jak bude jejich život vypadat i probíhat. Já ale neshledávám chiromantii příliš užitečnou vědou, neboť detailní průběh života je Osudovými silami stejně utajen, a většina chiromantiků z lidské dlaně stejně nic moc přesného nevyčte.