Homepage

    Závěr

     Na závěr mi nezbývá než vyslovit naději, že po přečtení této knihy alespoň někteří chovatelé těch nejlepších a nejsilnějších plemen změní svůj přístup k nim a stanou se jedněmi z těch, kdo budou udržovat jejich původních obranné i bojové kvality tak, aby nezdegenerovala.