Homepage

    Zachování typických vlastností vybraných plemen psů

     Je vhodné zřídit spolky na záchranu vybraných plemen psů. Bylo by jich několik z každé skupiny velkých Molossů (například KO, SAO, Kangal a Akbaš z těch dlouhosrstých, hodících se k lidem žijícím na vesnicích nebo na okraji malých měst, majících pozemek a rodinný dům; z těch krátkosrstých třeba bulmastif a rottweiler, hodící se k lidem žijícím ve městech s rodinným domkem nebo v případě BM i v nějakém větším a prostornějším bytu). Tyto spolky by udržovaly obranyschopnost a bojeschopnost výše zmíněných plemen a vedly by majitele psů ke z našeho úhlu pohledu správnějšímu způsobu jejich výchovy a výcviku. Prostě by se staraly o to, aby tato plemena nezdegenerovala.
     Udržujme vybraná plemena psů v té podobě a kvalitě, v jaké se nám dochovala ze středověku. Nenechme je zdegenerovat a nedovolme moderní civilizaci, aby je zničila!

     Pár příkladů:

     - aby nezdegenerovali pastevečtí psi, musí hlídat stáda dobytka, své lidi i pozemky a zahánět od nich vlky i podezřelé cizí osoby, k čemuž potřebují udržet své vlohy jak pomocí zápasů s vlku podobnými psy, tak ve formě nácviku zadržení a paralyzování lidského vetřelce, vkradnuvšího se na jimi střežený pozemek a podobně.

     - aby nezdegenerovalo plemeno bulmastif, musí někteří příslušníci tohoto plemene cvičit obranu svého pána na cestách, přičemž původně to bylo vyhledání a zadržení pronásledovaných osob (můžete se o tom dočíst v historii bulmastifa), a tu a tam si vyzkoušet i nějaký ten psí zápas, protože k nim BM byl, i když spíše jen okrajově, také někdy používán (ale vlohy pro ně má).

     - aby nezdegenerovalo plemeno rottweiler, musí příležitostně pást krávy a cvičit obranu pána. Protože to jsou a i mají být dominantní psi, nějaké to KPZ jim čas od času také prospěje.

     

     Pokud by byl pes vychováván a cvičen jen dle přísných zákonů lidské společnosti a to zejména v zemích se zákony striktně omezujícími agresivitu psů (= jediný činitel vedoucí psa k tomu nejdůležitějšímu - obraně a boji), tak by pes cvičil jen na cvičišti a všude jinde by chodil na vodítku a s náhubkem. Nikdy by nemusel bojovat na skrytém celoobleku s figurantem (= lidským nepřítelem), nikdy by se pořádně nepopral s žádným jiným psem = nikdy by nic opravdového nezažil a časem by zdegeneroval. Teoreticky vzato je udržení vybraných plemen psů v žádoucím stavu v některých zemích možné jedině porušováním tamního zákona, pokud rozhodujícím způsobem omezuje ten jediný správný výcvik těch nejlepších plemen psů, nebo působením na tamní legislativu tak, aby se v tomto ohledu změnila.