Homepage

    Výcvik

·    Od samého začátku výcviku dbáme na to, abychom psa naučili cvičit pro radost a nikoli pro odměnu ve formě nějakého dobrého pamlsku. Každý správný pracovní pes cvičí pro radost a nejvyšší odměnou je mu samotné cvičení a pochvala od pána - pohlazení a krátké pomazlení.

·    Pokud je nějaký pes dobrý i bez výcviku, tak je to proto, že jeho předci ve středověku tolik bojovali a pracovali.

·    Výcvik poslušnosti je žádoucí a vhodný, avšak jen v malé míře. Nadměrný výcvik psa přetěžuje a dělá z něj polorobota, slepě reagujícího na povely, mnohdy vyslovené i někým cizím, a naopak naprostá absence jakéhokoli výcviku znemožňuje kvalitní soužití se psem, neboť pes vůbec neposlouchá. Nejvhodnější je proto pouze základní výcvik v poslušnosti („Sedni!“, „Lehni!“, „Vstaň!, „Zůstaň!“, „Štěkej!“, „Podej pac!“, „Hop!“ nebo „Skoč!“) a obrana (zejména vydráždění a kousání na vodítku), a eventuálně i minimum ve stopování (to myslím není nutné cvičit, ovšem jen pokud psa nepoužíváme pro činnost jako je lov či vyhledávání osob a podobně, kde je stopování nezbytné).

·    Při nácviku stopování má být pes mírně hladový, například bez snídaně, ale je velkou chybou nechávat ho déle vyhladovět, třeba dva nebo dokonce i tři dny, protože pes je pak zesláblý a více mu to uškodí než prospěje. Pokud má stopování rád, tak stačí když je mírně na lačno, a když ho rád nemá, tak ho buď naučte mít stopování rád, nebo s ním nestopujte a cvičte místo toho to, co váš pes dělá s oblibou.

·    Ať již se psem cvičíte cokoli, snažte se vždycky “přestat právě v nejlepším”, aby měl váš pes cvičení dále rád (aby se na něj těšil). To znamená, že pokud třeba aportuje, necháte ho třikrát nebo čtyřikrát přinést aport, a i když má ještě chuť a přinesl by ho rád třeba ještě pětkrát nebo desetkrát, přesto s tímto cvičením skončete a pes se pak bude těšit, až bude příště moci znovu aportovat. Nikdy psa neotravujte předlouhým a mnohanásobným opakováním nějakého cvičení, protože tím mu je zošklivíte. Cvičte dostatečně mnoho na to, aby váš pes cvičení nezapomněl a pravidelně si dotyčný cvik zopakoval, a zároveň tak málo, aby se cvičení nepřesytil a nezošklivil si ho.

·    Když pes neuposlechne nějakého povelu, například „Zůstaň!” a stále odchází z místa, kde jste ho odložili, tak se tam s ním znovu vraťte a znovu ho tam odložte, a dělejte to tak dlouho, dokud na místě nezůstane tak, jak jste mu přikázali. Musíte udržet nervy a učit psa vaší vlastní důsledností, avšak vždy po uposlechnutí se s ním pomazlit a pohrát si s ním.

·    Vyvarujme našeho psa skokům přes překážky s kovovými součástmi, o které se může poranit. Jsou známy případy, kdy si psi o kovové překážky roztrhli břicho.

·    Je vhodné, abyste vašeho psa naučili nějakému povelu, kterého byste mohli použít v případě, že vás bude někdo obtěžovat. Může to být třeba „Dej pozor!“ nebo „Drž!“ spolu s ukázáním rukou na toho člověka, který vás obtěžuje. Pes pak musí na dotyčného člověka začít alespoň štěkat, nebo se na něj rovnou vrhnout.

·    Když se váš pes zaběhne a nepřibíhá na zavolání, netrestejte ho, když se k vám později vrátí. Jen ho lehce pokárejte a pouštějte ho na volno jen tam, kde nemá žádný impuls, za kterým by běžel, a kde víte, že k vám ihned na zavolání přiběhne. A pak ho hodně pochvalte a pomazlete se s ním. Snad se pak zlepší i jeho poslechnutí na zavolání tam, kde se zabíhává. Jednejte se psem tak, aby se těšil, až na něj zavoláte, a on si k vám mohl přijít pro pomazlení. Nedávejte mu ale pamlsky, protože to by vás pak bez nich možná neposlechl.

·    Když jsou psi cvičeni na uposlechnutí určitých konkrétních povelů, zpravidla energicky vyslovených, mohou pak někdy uposlechnout i cizího člověka, který na ně nějaký ten povel zařve. Proto je lepší cvičit si psa po svém a mít určitá gesta a vlastní povely (vlastní specifické chování), které nejsou při dávání rozkazů psům standardně používány. A také by měl váš pes být drážděn figurantem, hlasitě vyslovujícím povely, které zná, aby si zvykl, že když dá povel někdo cizí, nemá ho uposlechnout, ba naopak, může na toho člověka být i agresivní.