Homepage

    Když přijde to nejhorší

·    Podobně jako většina ostatních živých tvorů včetně nás lidí, i pes bývá po dobu svého mládí až středního věku v kondici a plné síle (samozřejmě, že některým se nemoci nevyhnou, ani když jsou mladí). A když začne stárnout, výrazněji slábnout a onemocní, je vhodné ho utratit. A to i tehdy, když na tom ještě není tak úplně nejhůře. Proč?
     Pokud pes výrazněji zeslábne, ať již vlivem stáří nebo nemoci, uvědomuje si svůj handicap a prožívá úzkost z toho, že je slabší než ostatní psi, žijící v sousedství, a je si vědom toho, že jim již nemůže plně čelit. A podobně je tomu i s jeho pocity vůči lidem, které nemá rád. Z toho důvodu je ve stresu a znatelně trpí, a to i kdyby ještě neměl žádné extrémní fyzické bolesti. Proto také necháváme psa na živu jen do té doby, dokud je v plné síle. A jakmile výrazněji zeslábne, volíme utracení, které však provádíme doma, aby pes umřel tam, kde byl zvyklý žít a kde to měl rád.

·    Jestliže váš pes těžce a nevyléčitelně onemocní, utraťte ho! Nikdy neprodlužujte utrpení nemocného psa tím, že ho necháte žít s nějakou velkou bolestí! Volte milosrdnou smrt!


     [Když jsme kdysi nechali ochrnutou fenu rottweilera naživu, tak tím, jak stále ležela, ochably její svaly a nakonec zemřela strašlivým způsobem - na přetočení (torzi) žaludku. Kéž bychom jí utratili hned jak ochrnula! Mohli jsme jí ušetřit všeho toho trápení! A podobně špatně tomu bylo i se psem, umírajícím na rakovinu, u kterého jsme utracení odkládali, až nakonec nemohl ani jíst ani pít a v podstatě ani dýchat. Kdybychom ho utratili hned první den zhoršení jeho stavu, tak by nemusel všechno to další zlo zažívat! Prosím vezměte si z toho poučení a utrácejte vaše psy včas!]

·    Jestliže psovi zemře jeho jediný pán, kterého nade vše miloval, je také vhodné toho psa nechat utratit. Pro psa je totiž velmi kruté marně čekat na příchod milovaného pána, který se již nikdy nevrátí! A kromě toho, po smrti svého pána by se pes mohl dostat do špatných rukou a obdržet nového pána, se kterým by se mu mohlo žít hůře, než s pánem předchozím.