Homepage

    Budoucnost jednotlivých plemen

     Služební plemena psů

     Velký knírač

     Někteří jedinci tohoto plemene jsou zdatní a silní, a také bývají dobří obranáři. Snášejí dobře zimu a když se správně vychovají, jsou okay. Avšak vyžadují péči o srst a její stříhání.

     Německý ovčák

     Říká se, že pes je potomkem vlka a proto má správně vypadat jako domestikovaný vlk. A plemenem, majícím právě takový vzhled, je německý ovčák.
     Mezi příslušníky tohoto plemene najdeme jak dobré psy, tak zdegenerované jedince. Někteří němečtí ovčáci jsou slabé povahy - aktivní na cvičišti, bázliví při skutečné obraně majitele. A někteří jsou i příliš lehké konstituce s menší fyzickou hmotností i silou. Je nutné množit jen statné obranáře s vyrovnanou povahou, aby toto plemeno povahově nezdegenerovalo a zároveň si udrželo i fyzickou sílu. Bohužel však nadměrný sportovní výcvik už z řady jedinců udělal polorobota, který reaguje jen na příkazy svého pána.

     Zajímavými plemeny jsou saarlooský a československý vlčák, kteří jsou kříženci německého ovčáka s vlkem. Smysly a instinkty jsou na vyšší úrovni než u německého ovčáka, avšak povahové vlohy pro klasický služební výcvik a využití poněkud nižší.

     Rottweiler

     Spolu s velkým kníračem patří mezi nejlepší a nejsilnější služební plemena psů. Navíc má tu výhodu, že se mu na rozdíl od velkého knírače nemusí stříhat srst.

     Belgický ovčák

     Jsou čtyři druhy: groenendal, lakenois, malinois a tervueren. Je úspěšně používaný pro policejní práci, má velkou rychlost i temperament, avšak poněkud lehčí konstituci a tím pádem i menší sílu.

     A nyní můj názor na ostatní skupiny plemen psů:

     Lovecká plemena psů

     Zvěře ubývá a v zájmu zachování přírody nedoporučuji podporování existence loveckých plemen psů. Někteří lidé za pomoci loveckých psů loví buď pro ukojení svých sadistických potřeb (legální ublížení zvířeti), nebo pro kompenzaci různých komplexů (touha mít kůži šelmy či parohy velkého jelena doma na zdi a chlubit se tím). Říká se, že lovečtí psi bývají užiteční například k vyhánění zvěře před sečením polí, což bude asi pravda. Také jsou používáni k dohledání nemocných či slabších kusů, jenže kdyby všude v přírodě žily šelmy, “postaraly” by se o nemocnou zvěř místo myslivců i jejich loveckých psů.

     Společenská plemena psů

     Těmto plemenům nehrozí zánik, jen degenerace. Budoucí lidská společnost bude chtít mít především hodné psy na mazlení a jen tak pro radost. Ale tato plemena samozřejmě tím, že nebudou ani pracovat ani nic hlídat, zakrní jak fyzicky, tak mentálně. Avšak budou-li tito psi alespoň trochu cvičit a sportovat – například soutěže typu “agility”, budou pochopitelně degenerovat méně, než kdyby se jen váleli doma.

     Pastevecká plemena psů

     Ke skutečné práci se stády jsou tato plemena používána stále méně a méně. O něco více jsou využita k hlídání velkých prostranství jako jsou sklady, továrny a různé pozemky, což jim prospívá. Budou zřejmě také degenerovat, i když rozhodně v menší míře a pomaleji, než společenská plemena psů.
     Pastevečtí psi potřebují příležitostný testovací zápas s jinými psy a také jim prospívá výcvik v obraně (možnost kousnout si do figuranta). Pokud budou dělat obojí a ještě k tomu žít tam, kde mají dostatek prostoru a nějaký větší pozemek ke střežení, může se tím jejich degeneraci víceméně zabránit.

     Mastifové (anglický mastif, španělský mastin, bulmastif, francouzský mastif aka bordeauxská doga, neapolský mastin)

     V minulosti hlídali a bojovali, avšak moderní doba z nich dělá jen společenské psy. To jim nadmíru škodí a proto také degenerují. Prospějí jim jen ti majitelé, kteří jim dopřejí dostatek pohybu a trochu toho bojového výcviku. Většina majitelů mastifů však vede jejich psy k rychlé degeneraci a ztrátě jejich původních povahových vloh.
     Z výše jmenovaných je snad nejlepší bulmastif, neboť velká těžkopádná hmota anglického mastifa byla smíšena s krví temperamentnějšího a bojovnějšího anglického buldoka. A navíc, v historii byl používán nejen k boji proti psům a býkům, ale částečně i proti lidem, takže jeho vlohy pro obranu pána jsou trošku vyšší, než u ostatních mastifů.

     Saňoví psi

     Nezdegenerují jen v tom případě, že budou dále tahat sáně a často pobývat v zimě.

     Chrti

     Pravděpodobně se udrží jen jako sportovní psi k závodům v běhání, či jako psi společenští. Ale jejich použití pro lov zvěře se bude možná také snižovat a běhání za umělou překážkou těmto psům zase až tak mnoho neprospěje.