Homepage

    Únosy

     Co se týče únosů, je mnoho způsobů, jak je lze udělat tak, aby vše vypadalo přirozeně, jako když k žádnému únosu vůbec nedošlo. Vše proběhne beze stop násilí (nebo se perfektně zamaskují, jde-li o pečlivě připravenou a dopředu plánovanou akci) a vše vypadá, jako když oběť odešla z domu dobrovolně nebo s nějakým známým, a buď se oběť již nikdy neobjeví, nebo se naopak objeví, ale sama tvrdí (ať již osobně nebo naopak na dálku do nějakého telefonu či PC videokamery a podobně), že někam dobrovolně odcestovala a že jí nikdo neunesl.
     Jak, proč a kým se takové únosy provádějí?
     Jak? Snadno! Oběť slyší šramot, nebo jakýkoli slabý a jen občas slyšitelný zvuk za dveřmi či za zdí svého bytu, nebo může dokonce slyšet, jak na ní volá manžel, dítě či jiný rodinný příslušník (ve skutečnosti slyší pouze nahrávku jejich hlasu), otevře dveře a vyjde ze svého bytu nebo pokoje, kde byla předtím zamčena, a náhle leží sražena k zemi a paralyzována, a místo rodinných příslušníků se nad ní sklání cizí lidé. Nebo jí do svého bytu může pod nějakou záminkou za účelem únosu vlákat někdo ze sousedství, kdo spolupracuje s temnou mafií únos provádějící, nebo může alespoň poskytnout svěděctví, že oběť nikdo neunesl a že odešla s nějakým člověkem, se kterým se k sobě chovali jako dobří přátelé.
     Samozřejmě, že oběť může vylákat z jejího domova i cizí člověk a pak jí pod nějakou záminkou přimět nastoupit s ním do auta a podobně. A pachatelé únosu navíc mohou použít i stejně vypadající vůz, jaký má jeden ze sousedů nebo přímo oběť, takže to, že u domu oběti takové auto stojí, nepřijde nikomu podezřelé. Také se oběť může unést při nějaké své pravidelné cestě na pravidelné místo, nebo v době, kdy pravidelně otevírá dveře svého bytu, aby vyšla ven (vynesení koše s odpadky do popelnice, koupení časopisu v trafice, procházka v parku; předtím je oběť ale nějaký čas sledována, kdy vychází z bytu a kam pravidleně chodí).
     Oběť lze nalákat nejen k nastoupení do cizího auta, ale naopak i do auta někoho, koho zná a kdo s únosci spolupracuje, nebo jí vylákat na různá vzdálená místa a tam jí pak unést. Možností je mnoho.
     Proč? Kromě “normálních” důvodů, jakými je vydírání za účelem získání výkupného, sexuální motivace, obchod s orgány, obchod s otroky, získání živého lidského organizmu pro nějaké tajné pokusy a podobně, jsou tu důvody ještě jiné. A některé mohou souviset například s informováním veřejnosti o určitých věcech. Tajná mafie může někoho unést a pak ho mučit nebo alespoň vydírat kompromitujícími materiály, které o něm získala, a tak ho donutí s ní spolupracovat a buď veřejnosti lhát, nebo poškodit nějaký velmi dobrý projekt a podobně. Nebo toho člověka prostě a jednoduše zabijí. Důvodů je mnoho.
     Kým? Věřím, že takové únosy provádí více druhů mafie než jen ta nejčernější a někdy i někteří jednotlivci, ale jsou spíše výjimečnou událostí. A je také možné, že některé z nich jsou svedeny i na UFO.