Homepage

    Taktika pro zmatení Nepřítele

     Aby nebyli chudáčci vyvolení uloveni peklem, je zapotřebí, aby jak oni sami, tak i Svaté Hvězdy, které je vyvolují, používali nějakou účinnou, opatrnou a moudrou taktiku. Doporučuji následující:

     Taktika pro Svaté Hvězdy:

     Nevyvolujte už další lidi, protože je tím předurčujete ke zkáze a posíláte je do předem prohrané války. A kdybyste přece jen někoho vyvolily, pak dodržujte následující pravidla:

     1. Nevybírejte si lidi, u kterých je předpoklad, že budou o tom, že jste si je vybrali, otevřeně mluvit.

     2. Vyvolávejte klamné zázraky - například světla na nebi podobné hvězdám, aby je vidělo více lidí a hodně se o vás mluvilo. Když budou tisíce lidí tvrdit, že jste je navštívily, tak vznikne zmatek. A když do toho zmatku navíc ještě povoláte Ducha Klamu, nebude jasné, kdo vyvolený je a kdo není. Pak mohou vaši vyvolení snáze uniknout.

     3. Vyvolujte si své svaté služebníky tam, kde je mezi lidmi mnoho impotence a chorob, které člověku zabraňují mít pohlavní styk. Pokud budou vaši vyvolení mezi tisíci impotentními lidmi, dají se jen těžko identifikovat a nebude jasné, kdo z nich je panic od vás a kdo je panic od lidí.

     4. Zabijte všechny vyvolené dříve, než budou uloveni Satanovým spolkem: zařizujte jim rychlé smrtelné nehody a rychlé smrtelné nemoci (pozor však na služebníky Ďábla ve zdravotnictví!).


     (Co se týče sebevraždy, nejsem si zcela jistý, jestli touto smrtí smí vyvolení skončit a pak být ještě spaseni. Každopádně však uniknou peklu, což je pro ně tak či onak výhodné.)

     Taktika pro vyvolené:

     1. Obvykle býváte panny a panicové, ale naštěstí bývají i panny a panicové, kteří vyvolení nejsou. Ale protože je již samotné panictví a panenství “podezřelé”, musíte alespoň dělat, že jste nevěřící - ateisté, a nikomu se nikdy(!) nesvěřovat se svými myšlenkami, zážitky a pocity - ani rodinným příslušníkům, ani přátelům.

     2. Pokud nechcete být vyvolení (= pokud se chcete vyhnout peklu), zbavte se svého panictví, jak nejdříve to půjde! A i když vám pohlavní styk ze začátku třeba normálně nepůjde, otužujte se! Navštěvujte erotické salóny: nejprve erotické masáže (tím se mohou postupně odblokovat psychické zábrany) a od nich pak postupně přejděte až k pohlavnímu styku (stačí jakákoli trochu hezká a šikovná placená prostitutka – zcela anonymně a tím pádem prakticky bez stresu). A pokud se to povede, postarejte se, aby se o tom, že jste přišli o panictví, pak dozvěděli i ostatní lidé = dozví se o tom i služebníci Ďábla a mohou vás přestat podezřívat z vyvolení.

     Skrze peklo do ráje:

     Na závěr všech těchto úvah však musím vynést úvahu ještě jednu, doplňující jak předchozí, tak tuto kapitolu. Je ještě jedna možnost, jak k lovení vyvolených přistupovat: brát to, že bývají uloveni peklem, jako nutnou součást jejich cesty do ráje. Nutno ovšem dodat, že smiřovat se s touto skutečností je obtížné a pravděpodobně i nesprávné.