Homepage

    Svatá trojice

     Křesťané hovoří o Svaté Trojici a já vám povím, co si o tom myslím.

     Duch Svatý je pozitivní část Stvořitele (Vládce) našeho vesmíru. On je největší láskou a také tím, komu ve svých knihách říkám Bůh, protože právě tohle slovo bylo nejčastěji spojováno s nejčistším světlem a největší láskou.

     Hospodin, Otec či biblický Bůh je velmi mocnou bytostí a má na starost naší Zemi. Má přístup do duchovních i hmotných světů.

     Syn je skutečný Ježíš Kristus, který je v nebesích (údajně přišel a položil oběť, aby lidem mohly být odpuštěny jejich hříchy, aby mohli být spaseni a aby se jeho Otec mohl vrátit a konečně “dát věci do pořádku”).

     Trojjedinost Boží je souhra Ducha Svatého, Hospodina a Ježíše Krista v konání dobra v naší civilizaci - cesta ke spravedlivému Světlu zakončená nastolením Božího Království.

     Pokud chcete svojí duši i sílu někomu dát, tak ať to pro Boha není odporný Ďábel, ale tato Svatá Trojice - Duch Svatý, Hospodin a Ježíš Kristus!


     (V nejpřísnějším slova smyslu vzato, člověk nemůže dát celou svojí duši Svaté Trojici, protože on sám je jen částečným projevem své vlastní duše, ve které je energie i těch lidí, kterými duše byla ve své minulosti a kteří by se odevzdat Svaté Trojici třeba ani nechtěli.)

     V mých knihách jsem vám mlhavě vysvětlil podstatu veškerého dění a vy to univerzální vědění vstřebejte do sebe. Na druhé straně, naše doba a přítomnost vůbec vyžadují i jistou jednostrannost a praktičnost. Takže i když máte univerzální vědění, mějte i vědění (a konání) neuniverzální a jednostranné, které se hodí, respektive je nutné pro tu dobu, v níž právě žijete. A proto v sobě mějte dva úhly pohledu: absolutní (univerzální vědění) a momentální (ta fáze vývoje vaší civilizace, kterou právě prožíváte).
     To v daném případě a v pozitivním slova smyslu znamená přidat se na stranu relativního dobra a dát svojí duši, sílu i moc Svaté Trojici. Ale přitom si zachovat i trochu toho nadčasového povědomí o veškerém dění.